Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Andres

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
"Próby prozatorskie Stanisława Młodożeńca", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 208
Świadek codzienności - Jerzy Pietrkiewicz Zbigniew Andres s. 248-259
"Struktury reportażowe w międzywojennej prozie o temacie wiejskim", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 258
Z działalności Komisji Historycznoliterackiej Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie Zbigniew Andres s. 260-264
"Kontynenty" - próba całościowego spojrzenia? Marian Kisiel Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) Jan Wolski (aut. dzieła rec.) s. 266-268
Szkice do różnych obrazów Barbara Czarnecka Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 318-320