Znaleziono 17 artykułów

Joanna Żebrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wybór tragiczny Derwida", Małgorzata Filek, "Zeszyty Naukowe UJ" T.CCCCXLII. Prace historycznoliterackie. z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 159
"Recepcja >>Tkaczy<< G. Hauptmanna w Polsce", Felicja Hubicka, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Felicja Hubicka (aut. dzieła rec.) s. 163
"Kilka uwag o mało znanej staropolskiej pieśni maryjnej", Stanisław Borawski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Stanisław Borawski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Motywy codzienności w liryce Norwida", Andrzej Gurbiel, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Andrzej Gurbiel (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wespazjan Kochowski wobec tradycji czarnoleskiej", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe UJ. T.CCCCXLII. Prace Historycznoliterackie" z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 191
"Fredrowska sztuka o niezwykłej konstrukcji (>>Wielki człowiek do małych interesów<<)", Wojciech Natanson, "Twórczość" nr 11 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 194
"Opowiem ci przestrzenią. Poeci awangardy o Tatrach", Wybór: S.Jaworski, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska s. 196
"Wybrane zagadnienia socjologicznych badań nad folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Jana Kochanowskiego wycieczka do Francji", Janusz Pelc, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Joanna Żebrowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 205
"Dziecko, fragment romantycznej biografii", Marta Piwińska, "Twórczość" nr 8 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Przeobrażenia w teatrze ludowym na Opolszczyźnie w latach 1945-1975. (Szkic historyczny)", Kazimierz Kasicz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Kazimierz Kasicz (aut. dzieła rec.) s. 205
"Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Joanna Żebrowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 207
"Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury dla ludu w epoce romantycznej", Danuta Matysiak, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Danuta Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Socjologiczny sens współczesnego wierszowanego folkloru dzieci", Bogusław Żurakowski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków", Dorota Simonides, Warszawa 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 211
"Giraudoux w teatrze polskim", Maria Olga Bieńka, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Maria Olga Bieńka (aut. dzieła rec.) s. 213
"Muzyka w teatrze Konrada Swinarskiego", Edward Pałłasz, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Edward Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 233