Znaleziono 108 artykułów

Rafał Karpiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Daniszmendname. Księga czynów Melika Daniszmenda", Arif Ali, z tureckiego przeł. Małgorzata Łabęcka-Koecherowa i Tadeusz Majda, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Arif Ali (aut. dzieła rec.) Tadeusz Majda (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łabęcka-Koecherowa (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Nouveau Glossaire Nautique d'Augustin Jal : A", révision de l'édition publié en 1848, Paris 1970 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 150-152
"Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku", Ryszard Brykowski, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Ryszard Brykowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Z dziejów handlu Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Studia i materiały", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Georgii Ticinii ad principes Radziwiłł epistulae (a. 1567-1585)", e libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer, Wratislaviae [etc.] 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Georgius Axer (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi...", Karol Żera, wstęp, komentarze i oprac. Kazimiera Żukowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Żera (aut. dzieła rec.) Kazimiera Żukowska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku", Stanisław Litak, Lublin 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Opis podróży z Paryża do Jerozolimy", François-René de Chateaubriand, na osnowie tł. Franciszka Salezego Dmochowskiego przygotował., wg oryg. uzupełnił i notami opatrzył Paweł Hertz, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński François-René de Chateaubriand (aut. dzieła rec.) Franciszek Salezy Dmochowski (aut. dzieła rec.) Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Studia i materiały z dziejów duchowości", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Revue Internationales d'Histoire Militaire", nr 46, 1980, Edition de la Commision Turque d'Histoire Militaire, Ankara 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 171-172
"Z dziejów Jasnej Góry. Próba wyjaśnienia genezy klasztoru i sanktuarium w świetle analizy źródeł historycznych", o. Kazimierz Szafraniec, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Kazimierz Szafraniec (aut. dzieła rec.) s. 174-175
„De la littérature des Négres ou recherches sur leurs facutés intellectuelles, leurs qualités et leur littérature”, Henri Grégoire, Paris 1991 : [recenzja] Rafał Karpiński Henri Grégoire (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Epistolarum commercium p. Lauretii Nicolai Norvegi S. J. aliaque quaedam scripta de manu eius", typis mandatum cura J. J. Duin, O. Garstein, Osloae 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński J. J. Duin (aut. dzieła rec.) O. Garstein, (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Balcanica. Guide to the Polish archives relatives to the history of Balkan countries", collective work under the scientific direction of Tadeusza Walichnowski, Warsaw 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Tadeusz Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Epithoma rerum hungaricarum", Petrus Ransanus, [ed.] Petrus Kulcsár, Budapest 1977 : [recenzja] Rafał Karpiński Petrus Kulcsár (aut. dzieła rec.) Petrus Ransanus (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Problemy literatury staroploskiej, seria III", pod red. Janusza Pelca, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Historiografia i polityka. Dzieje konkursu historycznego im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1867-1922", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Złota Legenda. Wybór", Jakub de Voragine, tł. z jęz. łac. Janina Pleziowa, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Marian Plezia (aut. dzieła rec.) Janina Pleziowa (aut. dzieła rec.) Jakub de Voragine (aut. dzieła rec.) s. 205
"Zakony benedyktyńskie w Polsce. Krótka historia", Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 205
"Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji", Gerard Labuda, Poznań 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1554-1585)", przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Jerzy Axer, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi. XV i XVI wiek", z rękopisów i starych druków wyd. Henryk Kowalewicz, przekł. tekstów Henryk Kowalewicz, Monika Kowalewiczowa, wprow. do tekstów Henryk Kowalewicz, Zofia Rozanow, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) Monika Kowalewiczowa (aut. dzieła rec.) Zofia Rozanow (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Sztuka w służbie Reformacji. Śląskie ambony 1550-1650", Jakub Pokora, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jakub Pokora (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r.", O. Augustyn Kordecki, [Częstochowa 1982?] : [recenzja] Rafał Karpiński Augustyn Kordecki (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba typologii", Janina Hajduk-Nijakowska, Opole 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 214-215
Organizacja służebna a problem kast w Zachodnim Sudanie Rafał Karpiński s. 235-250
„Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500”, Jerzy Gadomski, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Gadomski (aut. dzieła rec.) s. 336-338
„Teatr Polskiego Renesansu. Antologia”, oprac. Julian Lewański, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Zamki Warmii i Mazur", Lucjan Czubiel, Olsztyn 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Lucjan Czubiel (aut. dzieła rec.) s. 340
"Obciążenia stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od połowy XVII w. do 1795 r.", ks. Henryk Karbownik, Lublin 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Karbownik (aut. dzieła rec.) s. 341
"Historia, zacofanie, rozwój", Witold Kula, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Witold Kula (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Polscy święci, 1", red. o. Joachim Roman Bar, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Flugschriften der frühen Reformationsbewegung (1518-1524)", t. 1-2, Adolf Laube (Leitung), Annerose Schneider unter Mitwirkung von Sigrid Looss, Erlauterungen zur Druckgeschichte von Helmut Claus, Berlin 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Adolf Laube (aut. dzieła rec.) Sigrid Looss (aut. dzieła rec.) Annerose Schneider (aut. dzieła rec.) s. 365
"Przygody", Vaclav Vratislav z Mitrovic, przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Danuta Reychmanowa, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Danuta Reychman (aut. dzieła rec.) s. 367-368
"Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej", przeł. i poprzedził wstępem ks. Wojciech Kania ; "Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej", przeł. ks. Wacław Eborowicz, ks. Wojciech Kania, wstępem poprzedził ks. Wojciech Kania, Niepokalanów 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Wacław Eborowicz (aut. dzieła rec.) Wojciech Kania (aut. dzieła rec.) St. C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Polacy na morzach i oceanach, t. 1", Jerzy Pertek, Poznań 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 392
"Studia kościelno-historyczne, t. 3", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 392-393
"Ze studiów nad synodami polskimi", Walenty Wójcik, Lublin 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Walenty Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 399
Severino da Silesia recte Seweryn Jung z Głogówka. Zapomniany franciszkanin-reformat w Centralnym Sudanie na początku XVIII wieku Rafał Karpiński s. 399-414, 587
Stefan Krzysztof Kuczyński - "Stefanek" w "Przeglądzie Historycznym" Rafał Karpiński s. 399-408
"Tarnowskie Studia Teologiczne", t. IX: "Sanktuaria Diecezji Tarnowskiej", Tarnów 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 400-401
"Dominik i jego Bracia Kaznodzieje", Marie-Humbert Vicaire, przedmowa Marie-Dominique Chenu OP, Poznań 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Marie-Dominique Chenu (aut. dzieła rec.) Marie-Humbert Vicaire (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470", Jerzy Gadomski, Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Gadomski (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Tradycja i innowacja. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, listopad 1979", Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 401
"Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku", Maria Adamczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia", Paulina Buchwald-Pelcowa, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"W kręgu poezji", Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Wojciech Rębowski (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie", Philippus Camerarius, przeł. Mikołaj Szymański, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Philippus Camerarius (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Mikołaj Szymański (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich", Henryk Barycz, Kraków-Wrocław : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"Romańskie kościoły pielgrzymkowe", Ks. Bolesław Przybyszewski, Kraków 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Bolesław Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 408
"Bibliografia piśmiennictwa oblężenia Jasnej Góry w roku 1655 oraz jej obrońcy o. Augustyna Kordeckiego za lata 1655-1975", oprac. Henryk Czerwień i Janusz Zbudniewek, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Czerwień (aut. dzieła rec.) Janusz Zbudniewek (aut. dzieła rec.) s. 408
"Informatione. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, 1", Rzym-Warszawa 1976 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 409
"Pametna bitka na narodite. Jewropejskijat jugoiztok i osmanskoto zawojewanie kraja na XIV i prywata połowina na XV w.", Bistra Cwetkowa, wyd. 2 przerobione i uzup., Warna 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Bistra Cwetkowa (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Sejm zwyczajny z roku 1629", Anna Filipczak-Kocur, Warszawa-Wrocław 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Anna Filipczak-Kocur (aut. dzieła rec.) s. 427-428
„Świat symboliki chrześcijańskiej”, Dorothea Forstber, przekł. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa 1990 : [recenzja] Rafał Karpiński Dorothea Forstber (aut. dzieła rec.) Paweł Pachciarek (aut. dzieła rec.) Ryszard Turzyński (aut. dzieła rec.) Wanda Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 542
„Diariusz podróży po Europie (1652)”, Giacomo Fantuzzi, z rękopisu przeł. Wojciech Tygielski : [recenzja] Rafał Karpiński Giacomo Fantuzzi (aut. dzieła rec.) Wojciech Tygielski (aut. dzieła rec.) s. 547
„Wędrówki po Włoszech. T. 1-2”, Ferdynad Gregorovius, tł. Tadeusz Zabłudowski, przypisy Paweł Hertz, Warszawa 1990 : [recenzja] Rafał Karpiński Ferdynad Gregorovius (aut. dzieła rec.) Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 550-551
„O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Rozprawy i artykuły”, Józef Szujski, oprac. Henryk Michalak, Warszawa 1991 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Michalak (aut. dzieła rec.) Józef Szujski (aut. dzieła rec.) s. 551-552
"Pontifikał krakowski z XI wieku (Biblioteka Jagielońska Cod. MS 2057)", Materiały źródłowe do historii kościoła, t. 5, Lublin 1977 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 576
"Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku. Polskie zdania legnickie", Józef Matuszewski, Wrocław 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone", Jan Stanisław Bystroń, wybrał i oprac. Ludwik Stomma, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) Ludwik Stomma (aut. dzieła rec.) s. 582
"Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu", Ruggiero Romano, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Ruggiero Romano (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Cieżary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do połowy XVII wieku", ks. Henryk Karbownik, Lublin 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Karbownik (aut. dzieła rec.) s. 586
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III", Mariusz Karpowicz, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"La Pologne et la Hongarie aux XVIe-XVIIIe siècles", publés par Vera Zimányj, Budapest 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Vera Zimányj (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne, t. 1", Janina Czerniatowicz, Czesław Mazur, Lublin 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janina Czerniatowicz (aut. dzieła rec.) Czesław Mazur (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Sztuka 1 połowy XVIII wieku", Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 588-589
"Niziołki, łokietki, karlikowie. Z dziejów karłów nadwornych w Europie", Bożena Fabiani, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Bożena Fabiani (aut. dzieła rec.) s. 588
"Piękne nieznajome. Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku", Mariusz Karpowicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 589-591
"Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne", Wacław Sobieski, oprac. Stanisław Grzybowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) Wacław Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Liber de instructione simplicum sacerdotum", Jan Merkelin, wyd., wstępem i notami krytycznymi opatrzył Marian Borzyszkowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Marian Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Jan Merkelin (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Diariusz, cz. 1", Jan Antoni Chrapowicki, oprac. Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Antoni Chrapowicki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché", przeł. Halina Czarnocka i Carlos Marrodan Casas, oprac. i wstępem poprzedziła Elżbieta Siarkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Carlos Marrodan Casas (aut. dzieła rec.) Halina Czarnocka (aut. dzieła rec.) Elżbieta Siarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 596
"Poloneutychia", Andrzej Lubieniecki, oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Janusz Tazbir, Zdzisław Zawadzki, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Alina Linda (aut. dzieła rec.) Andrzej Lubieniecki (aut. dzieła rec.) Maria Maciejewska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) Zdzisław Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 598
"Św. Antoni Padewski. Życie i nauczanie", O. Cecylian Niezgoda, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Cecylian Niezgoda (aut. dzieła rec.) s. 610-611
"Analecta Cracoviensia, t. XV", Kraków 1983 [dr. 1984] : [recenzja] Rafał Karpiński s. 623-624
"Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice, listopad 1981", Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 624-625
"Documenti delle scoperte portoghesi I - Africa", Carmen M. Radulet, Bari 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Carmen M. Radulet (aut. dzieła rec.) s. 626
"Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce", Jerzy Domasławski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Marian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, Poznań 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Domasławski (aut. dzieła rec.) Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) Marian Kornecki (aut. dzieła rec.) Helena Małkiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 627
"Jasna Góra 1382-1982", Ks. Wincenty Zaleski SDB, Łódź 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Wincenty Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 628
"The Foundation of the University of Vilnius (1579). Royal and Papal Grants", Paulius Rabikauskas, Rome 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulius Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 641-642
"Dzieje sztuki polskiej, t. 4, cz.1", Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 642-643
"Katedra wawelska w XVII wieku", Michał Rożek, Kraków 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Michał Rożek (aut. dzieła rec.) s. 643
"O. Augustyn Kordecki w świetle duchowności paulinów polskich XVII w.", O. Kazimierz Szafraniec, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Kazimierz Szafraniec (aut. dzieła rec.) s. 645
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", oprac. Janusz S. Gruchała, i Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 709-711
"Między Krakowem a Warmią i Mazurami. Studia i szkice", Henryk Barycz, Olsztyn 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 779-780
"Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice", Stanisław Kot, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Henryk Barycz, "Klasycy historiografii", Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 780-781
"Dzieła", t. I-III, Wacław Potocki, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 782-783
"Chronografia albo dziejopis żywiecki", Andrzej Komoniecki, wyd. St. Grodziski i I. Dwornicka, Żywiec 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński I. Dwornicka (aut. dzieła rec.) St. Grodziski (aut. dzieła rec.) Andrzej Komoniecki (aut. dzieła rec.) s. 783-785
"Analecta Cracoviensia", t. 9, 1979, Kraków 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 787-788
"Zywapis Bielarusi XII-XVIII stahoddziau. Freska, abraz, partet", Minsk 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 788-789
"Przygody wojenne 1655-1666", Hieronim Chrystian Holsten, tł. Józef Leszczyński, oprac., wstępem, przypisami i indeksami opatrzył Tadeusz Wasilewski, oprac. redakcyjne Janusz Przewłocki, Warszawa 1980 [1981] : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Chrystian Holsten (aut. dzieła rec.) Józef Leszczyński (aut. dzieła rec.) Janusz Przewłocki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 797-798
"Symbole i obrazy w świecie sztuki", Jan Białostocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 810-811
"Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne", Jan Rutkowski, wyboru dokonał, oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Topolski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Rutkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 812-813
"Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI-XVIII wieku. Teksty i komentarze", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 813-814
"Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 830-831
"Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, t. I", Poznań 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 833-834
"Antologia mistyków franciszkańskich, t. I: Wiek XIII", zebr. i zred. o. Salezy Kafel, Warszawa 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Salezy Kafel (aut. dzieła rec.) s. 835-836
"Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych", pod red. ks. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Eugeniusz Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 836-838
"De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima", Stephanus Brodericus, ed. Petrus Kulcsar, Budapest 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Stephanus Brodericus (aut. dzieła rec.) Csaba Csapodi (aut. dzieła rec.) Petrus Kulcsar (aut. dzieła rec.) s. 838-839
"Góra Świętej Anny. Sanktuarium diecezji opolskiej", Aschaffenburg 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 838
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 839-840
"Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea", Ilie Corfus, Bucureşti 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Ilie Corfus (aut. dzieła rec.) s. 860-861
"Commentarii de itinere Francogallico", Simon Prxenus a Sudetis, edidt Dana Martinková, Budapest 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Simon Prxenus a Sudetis (aut. dzieła rec.) s. 866-867
"Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne", Władysław Smoleński, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Władysław Smoleński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 867-868
"Wallfahrt kennt keine Grenzen, Katalog der Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum München 1984", München [1984] : [recenzja] Rafał Karpiński Lenz Kriss-Rettenbek (aut. dzieła rec.) Gerda Möhler (aut. dzieła rec.) s. 914-915
"Codex Mednicensis seu Samogitiae Dioecesis pars. I: (1416 II 13 - 1609 IV 2)", colle. Paulus Jatulis, Roma 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulus Jatulis (aut. dzieła rec.) s. 920-921
"Wielka legacja Wojciecha Miastowskiego do Turcji w 1640 r.", oprac. Adam Przyboś, Warszawa-Kraków 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 925