Znaleziono 9 artykułów

Jan Rutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki Jan Rutkowski s. 11-24
O niektórych uwarunkowaniach współczesnej recepcji arystotelizmu w perspektywie wychowania moralnego Jan Rutkowski s. 15-25
Studya nad organizacyą własności ziemskiej w Bretanii w XVII w. Jan Rutkowski s. 67-101
Uwagi na temat wykorzystania telewizji przewodowej w obserwacji obrazów : [ad. "Ochrona Zabytków" nr 2 (1979)] Jan Rutkowski Wojciech Staszkiewicz Tadeusz Widła s. 76-77
Studya nad organizacyą własności ziemskiej w Bretanii w XVII w. Jan Rutkowski s. 218-242
Badanie w podczerwieni malowidła "Matka Boska z Dzieciątkiem" z Kociny Jan Rutkowski s. 241-246
Studya nad organizacyą własności ziemskiej w Bretanii w XVII w. Jan Rutkowski s. 311-334
"Edukacja jako kształcenie i kształtowanie", Dietrich Benner, wybór i tł. Dariusz Stępkowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Rutkowski Dietrich Benner (aut. dzieła rec.) Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 449-453
"Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne", Jan Rutkowski, wyboru dokonał, oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Topolski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Rutkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 812-813