Znaleziono 42 artykuły

Dariusz Stępkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Dariusz Stępkowski s. 1-4
Na 70. urodziny Profesora Dietricha Bennera Kazimierz Gryżenia Witold Starnawski Dariusz Stępkowski s. 7-13
Od Redakcji Dariusz Stępkowski s. 11-13
Od Redakcji Dariusz Stępkowski s. 11-14
Od Redakcji Dariusz Stępkowski s. 11-14
Od Redakcji Dariusz Stępkowski s. 11-13
Od redakcji Dariusz Stępkowski Emilia Śmiechowska-Petrovskij s. 11-15
Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau Dietrich Benner Dariusz Stępkowski s. 39-51
Kindheit - Jugend - Demokratie : von der Kontingenz, dem Verschwinden und der Normalisierung der Jugend in modernen Gesellschaften Dietrich Benner Dariusz Stępkowski s. 81-97
"Non scholae sed vitae..." : kształcenie, religia i społeczeństwo w teoriach pedagogicznych J. F. Herbarta i F. D. E. Schleiermachera Dariusz Stępkowski s. 93-104
"Filozofia nauczania wychowującego J. F. Herbarta", Andrzej Murzyn, Kraków 2010 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Andrzej Murzyn (aut. dzieła rec.) s. 135-141
Wystawa "Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 17 grudnia 2008 r. - 15 stycznia 2009 r. Dariusz Stępkowski s. 143-146
Herbarta afirmacja codzienności Dariusz Stępkowski s. 155-169
V Sympozjum "International Herbart Association" (Międzynarodowe Towarzystwo Herbarta) : "Herbarts Ästhetik" (Estetyka Herbarta), Eichstätt (Niemcy), 9-11 marca 2009 r. Dariusz Stępkowski s. 161-165
Ogólnopolska konferencja naukowa "Edukacja w Polsce : diagnoza, modele, prognozy" (Warszawa, 23 stycznia 2013 r.) Dariusz Stępkowski s. 183-188
Pedagogika i religia u Sergiusza Hessena Dariusz Stępkowski s. 183-199
Kształcenie religijne : rozważania na temat rozróżnienia między koncepcjami fundamentalnymi i fundamentalistycznymi Dietrich Benner Dariusz Stępkowski (tłum.) s. 191-202
VII międzynarodowa konferencja naukowa "Einheimische begriffe" und disziplinentwicklung (Essen, 20-22 marca 2013 r.) Dariusz Stępkowski s. 193-198
"Religion Long Forgotten : The Importance of Religion in Education Towards Civil Society", edited by Dariusz Stępkowski and Andrzej Murzyn, Kraków 2014 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Andrzej Murzyn (aut. dzieła rec.) Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Międzynarodowa konferencja "Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (prezentace školství a vzdělanosti" (Praga, 25-26 października 2012 r.) Dariusz Stępkowski s. 211-213
VII Międzynarodowa Konferencja "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki" (Warszawa, 19-21 października 2012 r.) Dariusz Stępkowski s. 215-217
"Pedagogika ogólna i religia : (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera", Dariusz Stępkowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 261-264
Opiekuńczo-wychowawczy i profilaktyczny charakter salezjańskiej pracy socjalnej z młodzieżą : na przykładzie działalności Regionalnego Centrum "Don Bosco" w Ratyzbonie Dariusz Stępkowski s. 261-276
Wykład otwarty wygłoszony przez Toshiko Ito na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW pt. "Religijność jako niezbywalny składnik japońskiej koncepcji kształcenia – ciągłość i zmiana" : Warszawa, 8 listopada 2011 Dariusz Stępkowski s. 271-273
Wykład otwarty wygłoszony przez Naděždę Pelcovą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW pt. "Wychowanie do odwagi – odwaga do wychowywania" : Warszawa, 12 czerwca 2012 Dariusz Stępkowski s. 281-283
Spotkanie zespołu teorii wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 4 listopada 2013 r.) Dariusz Stępkowski s. 285-287
IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” (Warszawa, 21-22 listopada 2014) Joanna Pękala Dariusz Stępkowski s. 291-296
"Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki", Bolesław Niemierko, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Bolesław Niemierko (aut. dzieła rec.) s. 292-295
Spotkanie Zespołu Pedagogiki Ogólnej (Kraków, 13 grudnia 2014) Dariusz Stępkowski s. 297-298
Myślenie transcendentalno-fenomenologiczne Dietricha Bennera : próba zdefiniowania Dariusz Stępkowski s. 323-359
"Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse. Analysen zum Verhältnis von Pädagogik und Religion", Henning Schluss, Wiesbaden 2010 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Henning Schluss (aut. dzieła rec.) s. 358-360
Inspiracje herbartowskie współczesnej pedagogiki : (głosy uczestników dyskusji panelowej) Dariusz Stępkowski s. 389-402
Polska bibliografia Dietricha Bennera Dariusz Stępkowski s. 397-401
(R)ewolucja prakseologiczna w myśleniu i działaniu pedagogicznym według Dietricha Bennera Dariusz Stępkowski s. 419-438
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "System wychowawczzy św. Jana Bosko w służbie praw człowieka" : (Warszawa, 23 paźdzernika 2008) Dariusz Stępkowski s. 424-426
"Podmiot i pedagogika : od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji", Astrid Męczkowska, Wrocław 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Astrid Męczkowska (aut. dzieła rec.) s. 443-447
"Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"Edukacja jako kształcenie i kształtowanie", Dietrich Benner, wybór i tł. Dariusz Stępkowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Rutkowski Dietrich Benner (aut. dzieła rec.) Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 449-453
VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego : "Edukacja - moralność - sfera publiczna" : (Lublin, 17-19 września 2007) Dariusz Stępkowski s. 528-530
"Wolność, cnota, praxis", Jerzy B. Korolec, wybór i oprac. M. Olszewski, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Jerzy B. Korolec (aut. dzieła rec.) Mikołaj Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Sergiusz Hessen - pedagog odpowiedzialny", Andrea Folkierska, Warszawa 2005 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Andrea Folkierska (aut. dzieła rec.) s. 574-579
"Prawda podstawą wspólnoty. Wychowawcza rola prawdy według Karola Wojtyły", Witold Starnawski, Warszawa 2005 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Witold Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 614-616