Znaleziono 8 artykułów

Dietrich Benner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau Dietrich Benner Dariusz Stępkowski s. 39-51
Kindheit - Jugend - Demokratie : von der Kontingenz, dem Verschwinden und der Normalisierung der Jugend in modernen Gesellschaften Dietrich Benner Dariusz Stępkowski s. 81-97
Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego : wyniki badań Dietrich Benner Rolf Schieder Henning Schluss Joachim Willems s. 87-122
Schulische Bildung zwischen grundlegender Bildung und Spezialisierung Dietrich Benner Alexander von Oettingen s. 135-163
Dzieciństwo – młodość – demokracja : kontyngencja, zanik i normalizacja fenomenu młodzieży w społeczeństwach nowoczesnych Dietrich Benner s. 143-155
Kształcenie religijne : rozważania na temat rozróżnienia między koncepcjami fundamentalnymi i fundamentalistycznymi Dietrich Benner Dariusz Stępkowski (tłum.) s. 191-202
Pedagogika ponad granicami : Wywiad z Profesorem Dietrichem Bennerem = Padagogik uber die grenzen : Ein interviev mit prof. Dietrich Benner Jakub Balicki Dietrich Benner Marta Sobocińska s. 361-396
"Edukacja jako kształcenie i kształtowanie", Dietrich Benner, wybór i tł. Dariusz Stępkowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Rutkowski Dietrich Benner (aut. dzieła rec.) Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 449-453