Znaleziono 2 artykuły

Marta Sobocińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zespole FAS. Z prof. UKSW, dr hab. Marią Ryś – Kierownikiem Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień rozmawiają Agnieszka Kubiak i Marta Sobocińska Agnieszka Kubiak Maria Ryś Marta Sobocińska s. 145-149
Pedagogika ponad granicami : Wywiad z Profesorem Dietrichem Bennerem = Padagogik uber die grenzen : Ein interviev mit prof. Dietrich Benner Jakub Balicki Dietrich Benner Marta Sobocińska s. 361-396