Znaleziono 18 artykułów

Jerzy Topolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O roli teorii w histprii gospodarczej Jerzy Topolski s. 35-42
"Mikołaj Rej na tle prądów gospodarczych epoki", Jerzy Topolski, "Nurt" nr 3 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 113
Kilka uwag o potrzebie matematyki w historii Jerzy Topolski s. 137-139
"Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku", Jerzy Topolski, Poznań 1955 : [recenzja] Antoni Podraza Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Źródła literackie w badaniu historycznym", Jerzy Topolski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Gospodarka polska a europejska w XVI-XVII wieku", Jerzy Topolski, Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
O pojęciu i funkcjach historycznych monografii regionalnych Jerzy Topolski s. 171-179
O Staszicu i nowych staszicianach Zbigniew Wójcik Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 177-186
"Działalność gospodarcza Mikołaja Reja", Jerzy Topolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Stanisław Staszic i jego dzieło. Materiały sesji naukowej Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia geologii polskiej. Piła 27-28 marca 1976 r.", pod red. Jerzego Topolskiego, Poznań 1978 : [recenzja] Z. J. Wójcik Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Jak się pisze i rozumie historię : tajemnice narracji historycznej", Jerzy Topolski, Warszawa 1996 : [recenzja] Grzegorz Grochowski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 218-226
"O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949)", Jerzy Topolski, Warszawa 1986 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Gniezno. Zarys dziejów", Jerzy Topolski, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 413
Druga Międzynarodowa Konferencja Historii Gospodarczej w Aix-en-Provence Jerzy Topolski s. 545-549
"Zagadnienia gospodarki w Polsce", Jerzy Topolski, [w:] "Polska w epoce Odrodzenia - Konfrontacje historyczne", Warszawa 1970, s. 68-99 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 557-559
Moralizatorstwo czy wyjaśnienie : o głównym motywie polskiej historiografii poświęconej rozbiorom Jerzy Topolski s. 615-625
"Hospodářska politika feudálnihi velkostatku", Josef Válka, Brno 1962 : [recenzja] Jerzy Topolski Josef Válka (aut. dzieła rec.) s. 682-685
"Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne", Jan Rutkowski, wyboru dokonał, oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Topolski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Rutkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 812-813