Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Pośpiech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Family and inheritance. Rural society in Western Europe, 1200-1800", wyd. J. Goody, J. Thirsk, E. P. Thopson, Cambridge 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech J. Goody (aut. dzieła rec.) J. Thirsk (aut. dzieła rec.) E. P. Thopson (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Historia Pomorza", t. II, cz. 1, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 164
"Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej)", Elżbieta Kaczyńska, Kazimierz Piesowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Elżbieta Kaczyńska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Piesowicz (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Gospodarka polska a europejska w XVI-XVII wieku", Jerzy Topolski, Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
„Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku”, Andrzej Pośpiech, Warszawa 1992 : [recenzja] Stefan Ciara Andrzej Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1756", wyd. Ryszard Kabaciński, Warszawa-Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Ryszard Kabaciński (aut. dzieła rec.) s. 177
"Jan Kostka, kasztelan gdański, prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną", Stanisław Bodniak, Zofia Skorupska, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Stanisław Bodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Skorupska (aut. dzieła rec.) s. 187
Społeczna rola dworu magnackiego XVII-XVIII wieku Andrzej Pośpiech Andrzej Tygielski s. 215-237
W odpowiedzi profesorowi Czaplińskiemu Andrzej Pośpiech Wojciech Tygielski s. 377-378
"Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce (problemy i metody)", Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Andrzej Pośpiech s. 578-579
"Karczma, wieś, dwór. Rola propinacji na wsi wielkopolskiej od połowy XVII do schyłku XVIII w.", Marian Szczepaniak, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Marian Szczepaniak, (aut. dzieła rec.) s. 596
"Beiträge zur Heimatgeschichte von Karl-Marx-Stadt", z. 1-22 (za lata 1952-1978) : [recenzja] Andrzej Pośpiech s. 852