Znaleziono 8 artykułów

Elżbieta Kaczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partie polityczne a masowy ruch robotniczy w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Badania historyczne - ich krytyka i propozycje Elżbieta Kaczyńska s. 125-138
"Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej)", Elżbieta Kaczyńska, Kazimierz Piesowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Elżbieta Kaczyńska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Piesowicz (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku : studia i materiały", pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Miasta Kieleczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Andrzej Wyrobisz Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 332-339
Strefa prywatna społecznie kontrolowana: o małżeństwie i seksualności kobiet w epoce modernizacji : (w związku z pracą Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. VIII, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, s. 518; Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. IX, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 571) Elżbieta Kaczyńska Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 453-463
"Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku : studia i materiały", pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 571-577
"Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XIXe siècle", Paul Bairoch, Paris-La Haye 1976 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Paul Bairoch (aut. dzieła rec.) s. 599-605
Ze studiów nad historią przestępczości w Polsce XIX wieku : (w związku z pracą Elżbiety Kaczyńskiej, Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1982) Władysław Sobociński Elżbieta Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 837-854