Znaleziono 13 artykułów

Irena Pietrzak-Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Depresja ekonomiczna w Królestwie Polskim i elementy kryzysu rewolucyjnego 1904 r. Irena Pietrzak-Pawłowska s. 271-273, 3-40
Podstawowe problemy wdrażania nowoczesnej techniki w XIX wieku : na marginesie III Międzynarodowego Kolokwium ICOHTEC w Jabłonnie 27 VIII - 1 IX 1973 Irena Pietrzak-Pawłowska s. 9-18
O funkcjach historii techniki w naukach społecznych Irena Pietrzak-Pawłowska s. 128-129
"Informator o zespołach archiwalnych, zawierających materiały do historii przemysłu w latach 1815-1945", Irena Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Jost Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Historia techniki i nauk technicznych Irena Pietrzak-Pawłowska s. 180-182
"Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku : studia i materiały", pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 182-186
Nauczyciele historii w okresie budowy szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach 1945-1949 : (ze wspomnień) Irena Pietrzak-Pawłowska s. 309-313
Historia techniki i nauk technicznych Irena Pietrzak-Pawłowska Wacław Różański s. 424-430
Praca organiczna wobec wielkokapitalistycznych przemian w Królestwie Polskim Irena Pietrzak-Pawłowska s. 432-456
Nauczyciele historii w okresie budowy szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach 1945-1949 : (ze wspomnień) Irena Pietrzak-Pawłowska s. 439-443
"Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku : studia i materiały", pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 571-577
"Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych krajach Europy. Studia i materiały", pod. red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Godlewski Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 576-579
Historia nauki i techniki w makiecie I części III tomu "Historii Polski" Eugeniusz Olszewski Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 663-666