Znaleziono 4 artykuły

Żanna Kormanowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Trzy czasopisma : na tropach ideologii polskiego ruchu robotniczego", Żanna Kormanowa, Warszawa 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) s. 136-137
Listy Żanny Kormanowej do Władimira Piczety Żanna Kormanowa Jan Szumski (tłum.) s. 161-178
Gospodarczo-społeczne przesłanki ukształtowania się pierwszej partii polskiej klasy robotniczej : w 70-lecie powstania partii "Proletariat" Żanna Kormanowa s. 411-434, 627-628
Historia nauki i techniki w makiecie I części III tomu "Historii Polski" Eugeniusz Olszewski Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 663-666