Znaleziono 26 artykułów

Stanisław Bodniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życiorys własny Stanisław Bodniak s. 7-34
Zawiązek floty i obrona wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolem IX Stanisław Bodniak s. 9-25
Tytus Działyński Stanisław Bodniak s. 13-48
Polska w relacji włoskiej z roku 1604 Stanisław Bodniak s. 26-49
Autoreferat o własnych pracach naukowych Stanisław Bodniak s. 35-45
Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona Stanisław Bodniak s. 42-276
Mikołaj Rej na sejmach Stanisław Bodniak s. 70-81
Autorstwo "Historji prawdziwej o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny" Stanisław Bodniak s. 77-87
Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom Stanisław Bodniak s. 77-92
Nieznany druk Bartosza Paprockiego Stanisław Bodniak s. 81-83
Diarjusz zjazdu w Kole za pierwszego bezkrólewia Stanisław Bodniak s. 87-93
Kilka dokumentów do charakterystyki Tytusa Działyńskiego Stanisław Bodniak s. 94-106
Bibljoteka Kórnicka w roku 1930 Stanisław Bodniak s. 123-124
Fragment diariusza sejmu warszawskiego z roku 1572 Stanisław Bodniak s. 151-163
Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku Stanisław Bodniak s. 164-172
"Jan Kostka, kasztelan gdański, prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną", Stanisław Bodniak, Zofia Skorupska, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Stanisław Bodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Skorupska (aut. dzieła rec.) s. 187
Wiersz Hozjusza z r. 1528 Henryk Barycz Stanisław Bodniak s. 201-204
Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres administracyjny od 1.VII.1946 do 30.VI.1947 Stanisław Bodniak s. 216-219
"Jan Kostka kasztelan gdański", Stanisław Bodniak, Zofia Skorupska, Gdańsk 1979 : [recenzja] Alojzy Szorc Stanisław Bodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Skorupska (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Autorstwo "Zwierciadła królewskiego" traktatu z końca XVI stulecia Stanisław Bodniak s. 277-286
Sprawozdanie z prac w Bibliotece Kórnickiej za okres od 22 stycznia 1945 r. do 30 czerwca 1945 r. Stanisław Bodniak s. 315-322
Andrzej Maczuski i Jan Szczęsny Herburt Stanisław Bodniak s. 399-400
Dwa listy Szymonowicza Stanisław Bodniak s. 472-474
Zaginione fraszki Jana Danieckiego Stanisław Bodniak s. 562-567
Czy "Niemasz króla" utworem Żabczyca? Stanisław Bodniak s. 618-619
Przyczynek do biografji Mikołaja Reja Stanisław Bodniak s. 633-637