Znaleziono 209 artykułów

Zbigniew Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antoni Gaweł - źródła inspiracji twórczości historycznej Stanisław Brzozowski Zbigniew Wójcik s. 3-18
Oświeceniowe koncepcje stratygrafii geologicznej w Polsce Zbigniew Wójcik s. 5-19
Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790-1826 Zbigniew Wójcik s. 5-28
Niektóre zagadnienia polityki wschodniej Rzeczypospolitej w końcu XVI i w XVII wieku w literaturze zagranicznej lat ostatnich Zbigniew Wójcik s. 7-43
Krzemionki, st. 1, gm. Bodzechów, woj. kieleckie, AZP 83-71/- Wojciech Borkowski Sławomir Sałaciński Zbigniew Wójcik s. 14-15
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790-1826" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 28-33
Mediacja tatarska między Polską a Turcją w roku 1672 Zbigniew Wójcik s. 32-50
Znajomość ważniejszych kopalin na ziemiach polskich w epoce Oświecenia Zbigniew Wójcik s. 33-66
Ignacy Domeyko a Akademia Umiejętności w Krakowie Zbigniew Wójcik s. 39-60
Dyskusja po referacie Marii Stinii "Podręczniki w gimnazjach galicyjskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 40-44
Z dziejów starań o powołanie Akademii Górniczej w Krakowie Zbigniew Wójcik s. 45-58
Adam Wodziczko jako nauczyciel i propagator ochrony przyrody Zbigniew Wójcik s. 47-58
Dyskusja po referacie Jana Staszla "Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie w świetle listów do Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego (1911-1916)" Julian Dybiec Anna Kowalska-Lewicka Jan Staszel Zbigniew Wójcik s. 53-59
200 lat dziejów nauk geologicznych w Warszawie : [wprowadzenie wydawców] Stefan Zbigniew Różycki s. 59-64
Badania i prace historyczne Jerzego Jarosa Zbigniew Wójcik s. 73-104
Historia nauk o Ziemi : przygoda intelektualna czy kierunek badawczy? : (uwagi na marginesie ostatnio wygłoszonych ksiąg pamiątkowych) Zbigniew Wójcik s. 77-92
Dyskusja po referacie Andrzeja Chwalby "Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Chwalba Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik s. 84-93
Stanisława Staszica koncepcja nauki Zbigniew Wójcik s. 85-100
O tomie biograficznym "Historii nauki polskiej" T. Nowak Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-110
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Stanisław Grodziski Stanisław Salmonowicz Adam Strzałkowski Stanisław Waltoś Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki s. 95-104
Wacław Olszewicz (1888-1974) Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 97-103
"Historia dyplomacji polskiej", T. 2: "1572-1795", pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac. Józef Gierowski, Jerzy Michalski, Henryk Wisner, Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982 : [recenzja] Janusz Małłek Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Dyskusja po referacie Rity Majkowskiej "Czy Komisja Historii Nauki PAU może szukać swoich korzeni w działalności Komisji Akademii w latach 1873-1952?" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Białas Roman Dziembaj Antoni S. Kleczkowski Michał Kokowski Rita Majkowska Adam Strzałkowski Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik s. 112-118
Dyskusja nad referatem Mariusza Jakubka "Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918)" Julian Dybiec Mariusz Jakubek Antoni S. Kleczkowski Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Alfred Toczek Zbigniew Wójcik s. 113-118
Przyrodnicze początki działalności naukowej Bronisława Piłsudskiego na katordze sachalińskiej Zbigniew Wójcik Władysław Łatyszew s. 113-120
Dyskusja po referacie Teresy Zaniewskiej "Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej" Rita Majkowska Wojciech Narębski Jerzy Starnawski Karolina Targosz Zbigniew Wójcik Teresa Zaniewska s. 117-122
Zesłańcze szlaki uczonych polskich w Rosji Zbigniew Wójcik s. 123-138
Dyskusja po referacie Bolesława Orłowskiego "Historia techniki - fanaberia czy pozytywna konieczność?" T. Zbigniew Dworak Julian Dybiec Zdzisław Gajda Antoni S. Kleczkowski Bolesław Orłowski Zbigniew Wójcik s. 128-134
"Stanisław Staszic", Jerzy Sikora, Katowice 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki", Mieczysław Gębarowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"History of the Carpathian-Balkan Geological Association", Bratislava 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 132-133
"Malá encyklopédia bádatel'ov a vynálezcov", Juraj Bober, Bratislava 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Juraj Bober (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Bibliografia polskiej historiografii farmaceutycznej 1816-1971", Wojciech Roeske, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Wojciech Roeske (aut. dzieła rec.) s. 138
"História slovenského drahého opálu z Dubnika", Štefan Butkovič, Bratislava 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Štefan Butkovič (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Pacowie wobec kandydatury rosyjskiej na tron polski w latach 1668-1669 : (misja Połkowa na Litwie, 1668) Zbigniew Wójcik s. 144-150
"Metalurgia. Wykłady z lat 1783-1787 w Szkole Głównej Koronnej", Jan Dominik Jaśkiewicz, Kraków 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Zbigniew Wójcik Jan Dominik Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 144-151
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Zbigniew Wójcik s. 145-146
Marszałek Piłsudski w mojej pamięci Zbigniew Wójcik s. 147-152
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Ignacy Domeyko. Zarys biografii w latach 1802-1831", Zbigniew Wójcik, [w:] "Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 42, 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Ignacy Domeyko. Litwa - Francja - Chile", Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Moje wspomnienia turystyczne", Mieczysław Orłowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Mieczysław Orłowicz (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego architekta JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1784-1786", Bożena Zboińska-Daszyńska, Kraków 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Bożena Zboińska-Daszyńska (aut. dzieła rec.) s. 152-154
Z nieznanej korespondencji zesłańczej Bronisława Piłsudskiego Zbigniew Wójcik s. 153-160
"Dissertation on Steno as Geologist", Gustav Scherz, Kopenhaga 1971; "Nikołaj Stienon (Nils Stiensien) - krystałłograf, gieołog, paleontołog, anatom. 1638-1686", Ilarion Ilarionowicz Szafranowskij, Leningrad 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Gustav Scherz (aut. dzieła rec.) Ilarion Ilarionowicz Szafranowskij (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Syberyjskie szlaki", Antoni Kuczyński, Wrocław 1972 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Staszic - geolog Zbigniew Wójcik s. 155-160
"Studie o Ignáci Bornovi", Josef Haubelt, Praha 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Josef Haubelt (aut. dzieła rec.) s. 158-160
Dyskusja po referacie Tomasza Majewskiego "Trudne początki fitopatologii w Polsce" Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Tomasz Majewski Jerzy Pawłowski Zbigniew Wójcik s. 158-161
Profesora Józefa Łukaszewicza «Curriculum vitae» Zbigniew Wójcik s. 159-167
"Pucharek ze srebra", Hanna Muszyńska-Hoffmannowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Hanna Muszyńska-Hoffmannowa (aut. dzieła rec.) s. 160-162
Dyskusja po referacie Janusza Ślusarczyka "Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950" Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Barbara Morawska-Nowak Zbigniew Wójcik Janusz M. Ślusarczyk s. 160-163
Litewsko-polskie sympozjum poświęcone profesorowi Czesławowi Pachuckiemu Zbigniew Wójcik s. 161-163
"Izbrannyje naucznyje trudy. Kristałłograficzeskije etjudy", Auguste Bravais, Leningrad 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Auguste Bravais (aut. dzieła rec.) s. 161-164
O Władysławie Dybowskim (1838-1910) i jego działalności naukowej Zbigniew Wójcik s. 165-175
Czterdziestolecie "Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej" Zbigniew Wójcik s. 165-168
"Wspomnienia zakopiańskie (1910-1923)", Konstanty Stecki, Kraków 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Konstanty Stecki (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Sesja: Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca, świadek czasów Zbigniew Wójcik s. 170-172
Sympozjum historyczne geologów ZSRR i NRD Barbara Ceranowicz Zbigniew Wójcik s. 172-173
"Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich", oprac. Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Bronisław Pasierb Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Konferencja o polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i XX wieku Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Zasztowt s. 173-178
Czesław Pachucki (Česlovas Pakuckas). Kartka z dziejów litewsko-polskich relacji w środowisku geologów Zbigniew Wójcik s. 177-187
"Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji", Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1997 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 177-180
O Staszicu i nowych staszicianach Zbigniew Wójcik Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 177-186
Polsko-czechosłowackie powiązania w działalności Walerego Goetla (1889–1972) Zbigniew Wójcik s. 178-191
"Słownik polskich towarzystw naukowych", Tom II: "Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich", pod red. Barbary Sordylowej, Warszawa 1994 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Barbara Sordylowa (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Oświatowe i gospodarcze koncepcje Stanisława Staszica a ewolucja szkolnictwa górniczo-hutniczego na ziemiach polskich do początku XX wieku Jerzy Szczepański Zbigniew Wójcik s. 183-196
"Wspomnienia i szkice", Władysław Natanson, Kraków 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Władysław Natanson (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Ignacy Domeyko - powieść biograficzna", Jan Brzoza, Katowice 1961 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jan Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geologii Antoni Gaweł Zbigniew Wójcik s. 188-192
Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zbigniew Wójcik s. 194-196
"Regionalizm - Regiony - Podhale. Materiały z sesji naukowej (Zakopane 4-6 grudnia 1993 r.)", pod red. Jerzego M. Roszkowskiego, Zakopane 1995 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jerzy M. Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Uwagi na marginesie nowego przewodnika - „Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Stan na dzień 1 stycznia 1977 r.”, oprac. zespołowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego Zbigniew Wójcik Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Polskie opisanie świata. Wystawa na stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Zbigniew Wójcik s. 198-201
Franciszek Bieda 1896-1982 Zbigniew Wójcik s. 199-204
Sesja staszicowska w Starachowicach Zbigniew Wójcik s. 200-201
Witold Kamieniecki's conception of the Lithuanian State Zbigniew Wójcik s. 203-207
[Prof. dr hab. Adam Massalski...] Zbigniew Wójcik s. 203-204
"Józef Siemiradzki, przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej", Zbigniew Wójcik, Wrocław-Warszawa 2000 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 204-207
Sesja poświęcona turystyce i zabytkom techniki Kielecczyzny Zbigniew Wójcik s. 205-207
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Rita Majkowska Radosław Tarkowski Zbigniew Wójcik Marek Ďurčanský s. 207-211
"Historia dyplomacji polskiej, t. 2", pod red. Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 209-210
Stanisław Pietkiewicz (1894-1986) Zbigniew Wójcik s. 209-218
Radziecki Podkomitet Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii Zbigniew Wójcik s. 214-215
Dyskusja nad referatem Stefana Witolda Alexandrowicza "Historia i ostatnie lata działalności kopalni wosku ziemnego w Staruni" Adam Kotarba Henryk Kubiak Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 215-216
"Geologia", T. 2, pod red. A. Jachowicza, Katowice 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik A. Jachowicz (aut. dzieła rec.) s. 217-218
O Janie Filipie Carosim : na marginesie artykułu Ignacego Z. Siemiona Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 221-241
Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) Zbigniew Wójcik s. 223-231
"Stanisław Staszic", Zbigniew Wójcik, Radom 2008 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Errare humanum est Zbigniew Wójcik s. 241
Polsko-czechosłowackie spotkanie na temat nauczania historii nauki i techniki Zbigniew Wójcik s. 244-246
Dyskusja po referacie Michała Hellera "Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym" Stefan W. Alexandrowicz Krzysztof Beiersdorf Julian Dybiec Michał Heller Jerzy Janik Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 244-251
Sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Leszczyńskiemu Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 246-251
Wystawa Muzeum Ziemi poświęcona Bolesławowi Krupińskiemu Zbigniew Wójcik s. 261-262
Wystawa Muzeum Tatrzańskiego pn. Józef Fedorowicz a badania meteorologiczne w Tatrach i Zakopanem Zbigniew Wójcik s. 262-263
"Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego (XVIII-XX wiek)", Zbigniew Wójcik, Warszawa 2001 : [recenzja] Wojciech Narębski Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 266-268
Sympozjum Życie i dzieło Antoniego Bolesława Dobrowolskiego 1872-1954 Zbigniew Wójcik s. 309-311
Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Ryszard Marciniak Jerzy S. Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik Andrzej Śródka s. 309-315
Jan Reychman (1910-1975) Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 317-321
Pierwsze próby wykorzystania fizyki jądrowej w pracach poszukiwawczych nad kopalniami użytecznymi : zapomniane prace Leonarda Bogojawleńskiego i Kazimierza Kalickiego Tatiana Ilina Zbigniew Wójcik (tłum.) s. 317-322
Wybór publikacji Jana Reychmana z zakresu historii nauki i techniki Zbigniew Wójcik s. 322-331
Hipiczna infrastruktura byłych Prus Wschodnich Zbigniew Wójcik s. 327-335
    Zacytuj
  • Udostępnij
Antonina Halicka 1908-1973 Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 331-335
"Historia Powszechna XVI-XVII w.", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1968 : [recenzja] Zofia Libiszowska Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 331-335
Bolesław Krupiński (1893-1972) Zbigniew Wójcik s. 341-346
Walery Goetel (1889-1972) Zbigniew Wójcik s. 347-354
"Aleksander Sapieha i warszawskie środowisko przyrodnicze końca XVIII i początku XIX w.", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1970 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Gieołogia Leningradskogo Gornogo Instituta", [w:] "Oczerki po istorii gieołogiczeskich znanii", wyp. 17, Moskwa 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 359-361
"Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Academia", Luboš Nový, Praha 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Vyvoj moravske geografie", František Vitásek, Praha 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik František Vitásek (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Retrospektywna bibliografia geologiczna Polski oraz prac Polaków z zakresu nauk o Ziemi. 1750-1950. Uzupełnienia", Stanisław Czarniecki, Zofia Martini, Warszawa 1972 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Zofia Martini (aut. dzieła rec.) s. 365-368
Czechosłowackie periodyki i inne wydawnictwa ciągłe z zakresu historii przyrodoznawstwa i techniki Zbigniew Wójcik Jiři Majer (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 365-370
"Istorija gieołogiczeskich nauk", Cz. 1: "Ot driewnosti do konca XIX w.", Cz. 2: "Ot konca XIX do sieriediny XX wieka", Denijan Ignatievicz Gordiejew, Moskwa 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Danijan Ignatievicz Gordiejew (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Istorija gieołogii. Pierwonaczalnoje nakoplenie i gieołogiczeskich znanij i rannie predstawlenia o strojenii Ziemli. Wozniknowanie i stanowlenie naucznoj gieołogii. Pierwyje issledowania geołogiczeskich procesow. Razwitie tocznych metodow w gieołogii", pod red. I. W. Batjuszkowej, Moskwa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik I. W. Batjuszkowa (aut. dzieła rec.) s. 374-376
"Pod znakiem optymizmu. Wspomnienia", Walery Goetel, Kraków 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Walery Goetel (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Zarys dziejów paleontologii w Krakowie", Franciszek Bieda, Kraków 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Franciszek Bieda (aut. dzieła rec.) s. 385-387
List do redakcji Zbigniew Wójcik s. 387
"Leopold von Buch 1774-1853", "Zeitschrift für Geologische Wissenschaften", Jahrgang 2: 1974, Heft 12: Dezember : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 391-392
Materiały sympozjum historyków geologii NRD i ZSRR Zbigniew Wójcik s. 393-396
"Fauna Polski w dziełach Gabriela Rzączyńskiego T. J. (1664-1737)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Uniwersytet za kolczastym drutem (Sachsenhausen-Dachau)", Stanisław Urbańczyk, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 403-405
Dwusetna rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej Stanisław Kostanecki Józef Wojakowski Zbigniew Wójcik s. 410-418
Posiedzenie Zespołu Historii Geologii Zbigniew Wójcik s. 410-414
Czechosłowacka wystawa górnicza w Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew Wójcik s. 412-414
Wystawa dorobku wojskowego Instytutu Geograficznego w Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew Wójcik s. 414-415
"Między traktatem andruszowskim a wojną turecką : stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1968 : [recenzja] Jan Perdenia Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 415-418
Wystawy okolicznościowe Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem Zbigniew Wójcik s. 415-417
Uroczystości staszicowskie w Hrubieszowie Zbigniew Wójcik s. 417-418