Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Wyrozumski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej Jerzy Wyrozumski s. 1-15
Karolina Lanckorońska et sa place dans l'histoire des sciences en Pologne Jerzy Wyrozumski s. 5-14
Wstęp Józef Dobosz Jerzy Wyrozumski s. 9-12
Úvod Józef Dobosz Jerzy Wyrozumski s. 13-16
Świętość kobiet w małżeństwie w Polsce XIII wieku w świetle źródeł hagiograficznych Jerzy Wyrozumski s. 21-31
Litwa w polityce Piastów Jerzy Wyrozumski s. 55-66
Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań nad historią Polski Jerzy Wyrozumski s. 67-77
Dyskusja po referacie Jerzego Wyrozumskiego "Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań nad historią Polski" Julian Dybiec Antoni S. Kleczkowski Karolina Targosz Jerzy Wyrozumski s. 77-79
Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Stanisław Grodziski Stanisław Salmonowicz Adam Strzałkowski Stanisław Waltoś Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki s. 95-104
„Dzieje Krakowa. Kraków na schyłku wieków średnich”, Jerzy Wyrozumski, Kraków 1992 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 108-110
Dyskusja po referacie Rity Majkowskiej "Czy Komisja Historii Nauki PAU może szukać swoich korzeni w działalności Komisji Akademii w latach 1873-1952?" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Białas Roman Dziembaj Antoni S. Kleczkowski Michał Kokowski Rita Majkowska Adam Strzałkowski Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik s. 112-118
Jerzy Wyrozumski, "Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej", "Przegląd Historyczny", 1977, 68, z. 1 Bożena Nowak Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Dyskusja po referacie Alfreda Toczka "Środowisko historyków lwowskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Henryka Kramarz Rita Majkowska Jan Małecki Alfred Toczek Jerzy Wyrozumski Andrzej Śródka s. 158-165
"Henryk Brodaty i jego czasy", Benedykt Zientara, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Wyrozumski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 177-183
Sympozjum naukowe poświęcone stuleciu Katedry Historii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego i historiografii krakowskiej Jerzy Wyrozumski s. 451-452
"Pińczów i jego szkoły w dziejach", pod red. Jerzego Wyrozumskiego, Warszawa-Kraków 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 485-487
U początków prawa budowlanego w Polsce Jerzy Wyrozumski s. 543-549