Znaleziono 23 artykuły

Józef Dobosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 7
Wstęp Józef Dobosz s. 7
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Wstęp Józef Dobosz s. 9-10
Wstęp Józef Dobosz s. 9
Uvod Józef Dobosz s. 9-10
Úvod Józef Dobosz s. 9-10
Úvodní Józef Dobosz s. 9-10
Wstęp Józef Dobosz s. 9-10
Wstęp Józef Dobosz Jerzy Wyrozumski s. 9-12
Wokół trzeciego podziału Wielkopolski między synów Władysława Odonica Józef Dobosz s. 11-18
Úvod Józef Dobosz s. 11-12
Úvod Józef Dobosz s. 11-12
Úvod Józef Dobosz Jerzy Wyrozumski s. 13-16
Profesor Gerard Labuda jako organizator życia naukowego Józef Dobosz s. 33-45
Najstarsze świadectwa działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego Józef Dobosz s. 65-77
"Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu", Marek Derwich, Warszawa-Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Dobosz Marek Derwich (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej", pod redakcją Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań 1998 : [recenzja] Zenon Kopański Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) Maciej Serwański (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII w.", Józef Dobosz, Poznań 2002 : [recenzja] Agnieszka Teterycz-Puzio Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) s. 266-272
„Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego”, Józef Dobosz, Poznań 1995 : [recenzja] Wojciech Mischke Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) s. 480-482