Znaleziono 47 artykułów

Michał Kokowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Michał Kokowski s. 5
Wstęp Michał Kokowski s. 5
Ewolucyjna transformacja czasopisma : część 2 Michał Kokowski s. 5-7
Od Redakcji Michał Kokowski s. 5-6
Evolutionary transformation of the journal : part 2 Michał Kokowski s. 8-10
Geneza sytuacji problemowej zaistniałej w teorii zjawisk cieplnych przed sformułowaniem Zasady Termokinetycznej Natansona. Cz. 2 Michał Kokowski s. 21-42
O usiłowaniach Władysława Natansona zbudowania termodynamiki procesów nieodwracalnych Michał Kokowski s. 23-68
Dyskusja po referacie Janusza Mączki "Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942)" Julian Dybiec Michał Kokowski Janusz Mączka Konrad Rudnicki Adam Strzałkowski s. 28-31
Dyskusja po referacie Andrzeja Kajetana Wróblewskiego "Ks. prof. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji" Teresa Bałuk-Ulewiczowa Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Michał Kokowski Andrzej Pelczar Andrzej Staruszkiewicz Adam Strzałkowski Karolina Targosz Andrzej Kajetan Wróblewski Alicja Zemanek s. 33-49
Mikołaj Kopernik - znany czy nieznany? : zarys podstawowej idei monografii Michał Kokowski s. 33-43
Władysław Natanson wybitny prekursor badań zjawisk nieodwracalnych i znakomity epistemolog fizyki Michał Kokowski s. 39-70
Co dalej z Mikołajem Kopernikiem? : historia, stan aktualny i perspektywy badań kopernikańskich w Polsce Michał Kokowski s. 53-68
Co dalej z Mikołajem Kopernikiem? : historia, stan aktualny i perspektywy badań kopernikańskich w Polsce Michał Kokowski s. 69-82
Nicholas Copernicus in Focus of Interdisciplinary Research. An Outline of Main Results Michał Kokowski s. 71-82
Między historią a nauką : wstęp krytyczny do metodologii historii nauki Michał Kokowski s. 73-86
Dzieje epicykliczo-deferencjalnej teorii ruchu Księżyca a hipotetyczno-dedukcyjna metoda myślenia korespondencyjnego Michał Kokowski s. 77-108
Dyskusja po referacie Stefana Witolda Alexandrowicza "Polskie korzenie Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA)" Stefan Witold Alexandrowicz Michał Kokowski Jerzy S. Pawłowski Adam Strzałkowski Alicja Zemanek s. 87-89
Dyskusja po referacie Rity Majkowskiej "Czy Komisja Historii Nauki PAU może szukać swoich korzeni w działalności Komisji Akademii w latach 1873-1952?" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Białas Roman Dziembaj Antoni S. Kleczkowski Michał Kokowski Rita Majkowska Adam Strzałkowski Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik s. 112-118
Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo Michał Kokowski s. 117-134
Poszukiwania grobu Kopernika : refleksje advocati diaboli Michał Kokowski s. 121-151
"Twentieth Century Physics", vol. I-III, L. M. Brown, A. Pais, B. Pippard, New York 1995 : [recenzja] Michał Kokowski L. M. Brown (aut. dzieła rec.) Abraham Pais (aut. dzieła rec.) B. Pippard (aut. dzieła rec.) s. 125-134
Komentarz do artykułu dr. Pawła E. Tomaszewskiego: „Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego” Michał Kokowski s. 131-140
Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Michał Kokowski s. 135-184
Introduction Michał Kokowski s. 137-138
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w 2013 Michał Kokowski s. 143-145
Profesor Bronisław Edward Średniawa 1917–2014 Michał Kokowski s. 149-154
Dyskusja po referacie Piotra Hübnera "Polska Akademia Umiejętności jako Instytucja Narodowa?" Stefan W. Alexandrowicz Piotr Biliński Piotr Hübner Michał Kokowski s. 168-172
„De revolutionibus” a zasada korespondencji Józef Życiński Michał Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Styles of Scientific Thinking in the European Tradition. The history of argument and explanation especially in the mathematical and biomedical sciences and arts", T. 1-3, Alistair Cameron Crombie, London 1994 : [recenzja] Michał Kokowski Alistair Cameron Crombie (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2012 Michał Kokowski s. 175-177
Bibliogra a naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna : wybór Michał Kokowski s. 185-266
XIX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki, Saragossa 22-29 VII 1993 Michał Kokowski s. 186-188
Sesja birkenmajerowska Michał Kokowski s. 222-223
Broniąc historii nauki: w poszukiwaniu historycznie realistycznej koncepcji "zasady granicznej" : uwagi na marginesie referatu Wiesława Wójcika pt. Nowe prądy w matematyce XIX wieku Michał Kokowski Wiesław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 225-244
Chybiona krytyka indukcjonizmu, hipotetyzmu oraz antykumulatywizmu : uwagi do referatu dr Zenon E. Roskala: Kontekst odkrycia i uzasadnienia epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca Michał Kokowski s. 241-252
"Encyclopedia of the Scientific Revolution From Copernicus to Newton", Wilbur Applebaum, New York-London 2000 : [recenzja] Michał Kokowski Wilbur Applebaum (aut. dzieła rec.) s. 244-246
The Problem of Continuity and Discontinuity in the Development of Science from Ancient Times to the Present : a Reappraisal Michał Kokowski s. 267-298
Omówienie bestsellera "Książka, której nikt nie przeczytał" Owena Gingericha Michał Kokowski Owen Gingerich (aut. dzieła rec.) s. 273-298
2nd International Conference of the European Society for the History of Science - "The Global and Local: The History of Science and the Central Integration of Europe" Michał Kokowski s. 274
"Copernicus's Originality. Towards Integration of Contemporary Copernican Studies", Michał Kokowski, Warszawa-Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 277
Uwagi do komentarza dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego : replika Michał Kokowski s. 283-288
Konferencja robocza Historia nauki i dyscypliny pokrewne na progu nowego milenium (20 października 2001 r., Kraków) Michał Kokowski s. 289
Nauki przyrodnicze w historyczno-epistemologicznym ujęciu Hansa-Jörga Rheinbergera Michał Kokowski Hans-Jörg Rheinberger (aut. dzieła rec.) s. 309-323
Nota na temat pojmowania uogólnionej zasady korespondencji Michał Kokowski s. 327-331
Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w 2014 Michał Kokowski s. 357-361
Przeciwko nieracjonalnemu kultowi popularyzowania historii nauki : w odpowiedzi Jarosławowi Włodarczykowi Michał Kokowski s. 363-372