Znaleziono 32 artykuły

Józef Życiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Personalizm po śmierci podmiotu ludzkiego Józef Życiński s. 9-20
Słowo ks. abpa prof. Józefa Życińskiego Józef Życiński s. 15-16
'Dusza Europy' a godność człowieka Józef Życiński s. 19-23
Wielość interpretacji a jedność prawdy w filozofii Józef Życiński s. 21-41
Dialog kościoła z kulturą współczesną w nauczaniu Jana Pawła II Józef Życiński s. 23-34
Naturalistyczne a chrześcijańskie interpretacje ewolucji Józef Życiński s. 41-53
Relacyjna teoria substancji Józef Życiński s. 53-74
Ewolucyjna wizja przyrody a XIX-wieczny teizm Józef Życiński s. 73-89
Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga Józef Życiński s. 83-98
Racjonalność nauki a socjologiczny redukcjonizm Szkoły Edynburskiej Józef Życiński s. 109-128
Pluralistyczna ontologia przyrody w ujęciu George'a F.R. Ellisa Józef Życiński s. 123-134
Zagrożenie wartości humanistycznych w nurcie współczesnych przemian kulturowych Józef Życiński s. 139-151
"Pasja Wiedzy", Michał Heller, Józef Życiński, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Orzeszek Michał Heller (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 143-145
Metafilozoficzne następstwa twierdzeń limitacyjnych Józef Życiński s. 145-158
Metafizyka dla nowej fizyki Józef Życiński s. 147-151
Ewolucja pojęcia racjonalności w epistemologii Józef Życiński s. 159-172
Ostatnia książka Józefa Życińskiego Tadeusz Pabjan Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Zasada antropiczna a teleologiczne interpretacje przyrody Józef Życiński s. 169-185
„De revolutionibus” a zasada korespondencji Józef Życiński Michał Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Bóg postmodernistów : wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce modern", Józef Życiński, Lublin 2001 : [recenzja] Jan Wadowski Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Niewidzialne światło : z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin", wyd. III, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jarosław Gowin (aut. dzieła rec.) Dorota Zańko (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 227-236
Przyjaciel i Mistrz Józef Życiński s. 235-237
"Revolution in science", I. Bernard Cohen, London 1985 : [recenzja] Józef Życiński I. Bernard Cohen (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych (Łk 24,5) : homilia ks. biskupa Józefa Życińskiego, ordynariusza diecezji tarnowskiej, wygłoszona 21 grudnia 1995 r. podczas pogrzebu ks. profesora Szczepana Witolda Ślagi, w bazylice MB Bolesnej w Limanowej Józef Życiński s. 256-258
"Trzy kultury", Józef Życiński, Poznań 1990 : [recenzja] Paweł Tarasiewicz Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 295-296
Postmodernistyczna krytyka racjonalności nauki Józef Życiński s. 299-312
"Dylematy ewolucji", Michał Heller, Józef Życiński, Kraków 1990 : [recenzja] Witold Gromadzki Michał Heller (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 302-303
Homilia Arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego na powtórnym pochówku kanonika warmińskiego Mikołaja Kopernika, Frombork 22.05.2010 r. Józef Życiński s. 357-361
"Dylematy ewolucji", Michał Heller, Józef Życiński, Tarnów 1996 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Michał Heller (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 404-406
"Transcendencja i naturalizm", Józef Życiński, Kraków 2014 : [recenzja] Karol Jasiński Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 443-446
"Wiara wątpiących", Józef Życiński, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Stanisław Czarnecki Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 461-464
"Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka", Józef Życiński, Kraków 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 514-516