Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Krajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii", Krzysztof Krajewski, Zakamycze 2001 : [recenzja] Krzysztof Poklewski-Koziełł Krzysztof Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Dylematy ewolucji", Michał Heller, Józef Życiński, Tarnów 1996 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Michał Heller (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 404-406
"Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Między ewolucją a kreacją", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 424