Znaleziono 35 artykułów

Paweł Tarasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Paweł Tarasiewicz s. 5
Godność pracy w ujęciu Hezjoda : współczesne refleksje Peter A. Redpath Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 19-31
Uniwersytet amerykański zdemaskowany Curtis L. Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 37-57
Rozum i wiara jako źródła wiedzy o Bogu według Zofii J. Zdybickiej USJK Paweł Tarasiewicz s. 51-64
Some philosophical remarks on educating genuine leaders Paweł Tarasiewicz s. 57-67
Praca a naród Paweł Tarasiewicz s. 59-71
Sens wiary religijnej w świetle realizmu filozoficznego Paweł Tarasiewicz s. 67-78
Ludzka natura a państwo Paweł Tarasiewicz s. 89-100
Realistyczna krytyka esencjalizmu Paweł Tarasiewicz s. 91-100
"Osoba" jako kryterium badawcze Paweł Tarasiewicz s. 91-101
Nacjonalizm w świetle filozofii kultury Paweł Tarasiewicz s. 97-111
Demokracja potrzebuje religii Thomas A. Michaud Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 101-111
Pseudoautorytet zdemaskowany Paweł Tarasiewicz s. 101-114
Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej Paweł Tarasiewicz s. 101-111
Amerykańskie społeczeństwo demokratyczne w ocenie Amerykanina Curtis L. Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 113-130
Natura autorytetu demokratycznego Peter A. Redpath Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 115-126
Sprawozdanie redaktora naczelnego „Studiów Ełckich" z działalności czasopisma w latach 2012-2013 Paweł Tarasiewicz s. 139-146
Filozofia w wyższych seminariach duchownych Paweł Tarasiewicz s. 141-154
Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP Paweł Tarasiewicz s. 163-177
Dlaczego jestem tomistą? Ralph McInerny Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 197-208
"Spór o naród", Paweł Tarasiewicz, Lublin 2003 : [recenzja] Tadeusz Reroń Paweł Tarasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
Umiarkowany islam Jude P. Dougherty Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 217-229
Podstawowe zadanie filozofii w kulturze Paweł Tarasiewicz s. 227-240
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problem natury i zła w świetle prac I. Kanta Robert A. Delfino Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 237-257
"Trzy kultury", Józef Życiński, Poznań 1990 : [recenzja] Paweł Tarasiewicz Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 295-296
Filozofia a walka o duszę cywilizacji Zachodu Curtis Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 317-330
Sylwetki wielkich Polaków : Jacek Woroniecki OP Paweł Tarasiewicz s. 363-368
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego nt. "Humanizm tomistyczny a przyszłość cywilizacji", Baltimore (USA), 1-3 października 2009 r. Paweł Tarasiewicz s. 367-369
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Bezpieczeństwo człowieka a wartości", Drohiczyn, 7-9 września 2009 r. Paweł Tarasiewicz s. 370-371
Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w. Curtis L. Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 417-427
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego nt. "Zdepersonalizowane społeczeństwo? Propozycje edukacyjne", Barcelona, 13-15 maja 2010 r. Paweł Tarasiewicz s. 440-442
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej nt. "Czy, jaka i dlaczego jest potrzebna filozofia dzisiaj?", Lublin, 23 kwietnia 2010 r. Paweł Tarasiewicz s. 446-448
Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Sympozjum Filozoficznego z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" : Lublin, 16 kwietnia 2008 r. Paweł Tarasiewicz s. 468-470
"Quaestio disputata de natione et statu civili = O narodzie i państwie", Jacek Woroniecki, tł. R. Maliszewski, Lublin 2004 : [recenzja] Paweł Tarasiewicz R. Maliszewski (aut. dzieła rec.) Jacek Woroniecki (aut. dzieła rec.) s. 470-472
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Emigracja i cywilizacje", Lublin, 14 maja 2011 r. Paweł Tarasiewicz s. 623-625