Znaleziono 27 artykułów

Karol Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fenomen religii w myśli Martina Bubera Karol Jasiński s. 23-40
Nature of Religious Truth Karol Jasiński s. 23-36
Liturgia trzech głównych świąt żydowskich Karol Jasiński s. 35-49
Śmierć czy ukrycie się Boga? Filozoficzno-teologiczny kontekst problematyki Karol Jasiński s. 58-68
JHWH : istota czy obecność Boga? Karol Jasiński s. 71-80
Buberowska krytyka „Boga filozofów” Karol Jasiński s. 91-109
Man and Religious Experience Karol Jasiński s. 131-141
Przyrodnicza a humanistyczna wizja człowieka według Charlesa Taylora Karol Jasiński s. 171-185
Święto Sukkot - dzieje i teologia Karol Jasiński s. 186-210
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Personalizm ekonomiczny", Gregory M. A. Gronbacher, Lublin 1999 : [recenzja] Karol Jasiński Gregory M. A. Gronbacher (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Koncepcja państwa : czytając "Politykę" Arystotelesa Karol Jasiński s. 251-257
"Sekularyzacja- desekularyzacja -nowa duchowość: studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 2013 : [recenzja] Karol Jasiński Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 260-265
Podstawy nienaruszalności życia ludzkiego według Mieczysława Alberta Krąpca Karol Jasiński s. 269-288
Religia w państwie demokratycznym Karol Jasiński s. 277-296
Religia w państwie demokratycznym Karol Jasiński s. 277-296
Polityka państwa liberalno-demokratycznego wobec religii Karol Jasiński s. 283-302
Liberalizm a dobro wspólne Karol Jasiński s. 305-319
XIII Dni Interdyscyplinarne, "Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię" (12–13 listopada 2012) Karol Jasiński s. 319-324
Czyn doskonalący osobę : w kręgu perfekcjoryzmu Karola Wojtyły Karol Jasiński s. 351-361
Charlesa Taylora rozumienie sekularyzacji Karol Jasiński s. 396-415
"Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego", Waldemar Szczerbiński, Poznań 2007 : [recenzja] Karol Jasiński Waldemar Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej", Stanisław Judycki, Poznań 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Stanisław Judycki (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"Transcendencja i naturalizm", Józef Życiński, Kraków 2014 : [recenzja] Karol Jasiński Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 443-446
"Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego", Zdzisław Kieliszek, Olsztyn 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Zdzisław Kieliszek (aut. dzieła rec.) s. 485-489
Patriotyzm a komunitarianie Karol Jasiński s. 507-516
"Neopragmatyzm", Tadeusz Szubka, Toruń 2012 : [recenzja] Karol Jasiński Tadeusz Szubka (aut. dzieła rec.) s. 515-519