Znaleziono 12 artykułów

Zdzisław Gajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydział Lekarski w Laudatio Almae Academie Cracoviensis Szymona Starowolskiego z r. 1639 Zdzisław Gajda Stanisław Zwolski s. 39-49
Dyskusja po referacie Juliana Dybca "Studia zagraniczne Polaków w latach 1795-1918 i wydawnictwo raportów o ich przebiegu" Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Antoni S. Kleczkowski Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Stanisław Zwolski Bronisław Średniawa s. 74-78
Dyskusja po referacie Andrzeja Chwalby "Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Chwalba Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik s. 84-93
Dyskusja po referacie Bolesława Orłowskiego "Historia techniki - fanaberia czy pozytywna konieczność?" T. Zbigniew Dworak Julian Dybiec Zdzisław Gajda Antoni S. Kleczkowski Bolesław Orłowski Zbigniew Wójcik s. 128-134
Ulica Kopernika = Via Medicorum Zdzisław Gajda s. 135-157
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
Dyskusja po referacie Stanisława Zwolskiego "Dyplomy lekarzy w zbiorach Katedry Historii Medycyny UJ" Zdzisław Gajda Antoni S. Kleczkowski Janina Sokołowska Adam Strzałkowski Stanisław Zwolski s. 158-159
"O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego", Zdzisław Gajda, Kraków 2003 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zdzisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 178-179
Dyskusja po referacie Alicji Zemanek "O symbiozie nauki i sztuki w czasach Renesansu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Andrzej Kobos Henryka Kramarz Adam Strzałkowski Alicja Zemanek s. 207-212
Dyskusja po referacie Piotra Bilińskiego "Działalność Piotra Moszyńskiego w Towarzystwie Naukowym Krakowskim" Piotr Biliński Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jan Mietelski Mieczysław Rokosz Maria Stinia Adam Strzałkowski Andrzej Śródka s. 245-254
Sesja naukowa w setną rocznicę Akademii Umiejętności w Krakowie Stanisław Brzozowski Zdzisław Gajda Zofia Pawlikowska-Brożek s. 394-399
Jak Pasteur i Virchow zostali członkami Akademii Umiejętności w Krakowie Zdzisław Gajda s. 525-532