Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Chwalba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obrzędowość i symbolika religijna w działalności partii socjalistycznych zaboru rosyjskiego (do roku 1905) Andrzej Chwalba s. 29-47
Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku Andrzej Chwalba s. 81-84
Dyskusja po referacie Andrzeja Chwalby "Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Chwalba Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik s. 84-93
Rozważania nad modelem podręcznika akademickiego historii : na marginesie najnowszego podręcznika : Andrzej Chwalba, "Historia powszechna. Wiek XIX", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 712 Marek Czapliński Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 115-121
"Historia Polski 1795-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 178-185
"Irredenta socjalistyczna", Feliks Tych, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Chwalba Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Polacy w służbie Moskali", Andrzej Chwalba, Warszawa-Kraków 1999 : [recenzja] Leszek Jaśkiewicz Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Historia Polski 1795-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2000 : [recenzja] Wiesław Puś Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 196-200
Komentarze Andrzej Chwalba s. 214-215
Frazeologia chrześcijańska w polskiej literaturze socjalistycznej doby zaborów Andrzej Chwalba s. 223-239
Uwagi na marginesie recenzji prof. Jerzego Serczyka Andrzej Chwalba Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Odpowiedź na uwagi prof. Andrzeja Chwalby Jerzy Serczyk Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 239
Kraków pod niemiecką okupacją : nieuporządkowane uwagi o książce Andrzeja Chwalby "Dzieje Krakowa, tom 5 : Kraków w latach 1939-1945", Kraków 2002 Jerzy Serczyk Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 243-276
"Sacrum i Rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918)", Andrzej Chwalba, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Kraków 2007 : [recenzja] Adrian Uljasz Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Kościół katolicki - religia i ruch robotniczy Andrzej Chwalba Hanna Dylągowa Anna Żarnowska s. 281-297, 387-388
"Legiony Polskie 1914-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2018 : [recenzja] Artur Kasprzyk Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1904", Bronisław Radlak, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Chwalba Bronisław Radlak (aut. dzieła rec.) s. 346-352
Socjaliści polscy wobec obrzędowości laickiej Andrzej Chwalba s. 711-727