Znaleziono 6 artykułów

Feliks Tych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Joanny Tokarskiej-Bakir książka o legendzie krwi Feliks Tych s. 147-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Irredenta socjalistyczna", Feliks Tych, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Chwalba Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905 - 1907 na ziemiach polskich", Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, Warszawa 1969 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Julian Marchlewski. Szkic biograficzny", Feliks Tych, Horst Schumacher, Warszawa 1966 : [recenzja] A. K. Horst Schumacher (aut. dzieła rec.) Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Słownik Biograficzny działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 1", pod red. Feliksa Tycha, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Oczerki rewolucjonnych swjaziej narodow Rossii i Polszi 1815-1917", red. W. A. Djakow [et al.], Moskwa 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Feliks Tych W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 749-754