Znaleziono 5 artykułów

Hanna Dylągowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Zespołu Historii Nauki XIX i XX wieku Hanna Dylągowa s. 218-219
Kościół katolicki - religia i ruch robotniczy Andrzej Chwalba Hanna Dylągowa Anna Żarnowska s. 281-297, 387-388
"Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864)", Hanna Dylągowa, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Hanna Dylągowa (aut. dzieła rec.) s. 412-413
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX i XX wieku Hanna Dylągowa s. 584
"Pamiętniki dekabrystów", T. I-III, Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych pod red. Wacława Zawadzkiego, wstęp Wiktorii Śliwowskiej. Przypisy do t. I i II Wiktorii Śliwowskiej, wybór tekstów i przypisy do t. III Wacława Zawadzkiego, Warszawa 1960 : [recenzja] Hanna Dylągowa Wacław Zawadzki (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 808-809