Znaleziono 17 artykułów

Leszek Jaśkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka narodowościowa caratu w świetle raportów generałów-gubernatorów wileńskich z początku XX w. Leszek Jaśkiewicz s. 19-28
Carat i kwestia polska na początku XX wieku Leszek Jaśkiewicz s. 129, 29-46
Manifest carski z 17 października 1905 r. a sprawa jego realizacji Leszek Jaśkiewicz s. 61-74
Wiaczesława Plehwego projekt reorganizacji administracji gubernialnej w Rosji Leszek Jaśkiewicz s. 73-76
Sergiusza Wittego lata zmierzchu: 1906-1915 Leszek Jaśkiewicz s. 151-163
"Polacy w służbie Moskali", Andrzej Chwalba, Warszawa-Kraków 1999 : [recenzja] Leszek Jaśkiewicz Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w.", Leszek Jaśkiewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Leszek Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 197
Listy Teodora Herzla do Wiaczesława Plehwego (przyczynek do dziejów ruchu syjonistycznego) Leszek Jaśkiewicz s. 323-333, 374
Sipiagin i Plehwe wobec polskości na "ziemiach zabranych" Leszek Jaśkiewicz s. 327-336, 392
Tajna instrukcja ministra spraw wewnętrznych Dymitra Sipiagina z 6 września 1901 skierowana do gubernatorów tzw. Kraju Zachodniego w sprawie postępowania wobec społeczności polskiej oraz Kościoła i duchowieństwa rzymskokatolickiego Leszek Jaśkiewicz s. 343-346, 392
Sergiusz Witte i Wiaczesław von Plehwe. Z dziejów walki politycznej w rosyjskiej elicie rządzącej Leszek Jaśkiewicz s. 435-450, 595-596
Memoriał generał-gubernatora warszawskiego, ks. Aleksandra Imeretyńskiego z 14 listopada 1897 r. Leszek Jaśkiewicz s. 443-448, 512
Książę Aleksander Imeretyński o społeczeństwie Królestwa Polskiego w przededniu wizyty cara Mikołaja II (memoriał z 24 lipca Leszek Jaśkiewicz s. 459-465
Sprawa pomnika Murawiowa "Wieszatiela" w Wilnie Leszek Jaśkiewicz s. 531-539, 691
Nowożytne samowładztwo rosyjskie i jego interpretacje : przyczynek do dziejów absolutyzmu w Rosji Leszek Jaśkiewicz s. 679-693
"Sowietskaja dipłomatija i narody Wostoka 1921-1927", Aleksandr Naumowicz Chejfec, Moskwa 1968 : [recenzja] Leszek Jaśkiewicz Aleksandr Naumowicz Chejfec (aut. dzieła rec.) s. 753-755
Z dziejów PPS: wileńskie reperkusje "wpadki" łódzkiej Leszek Jaśkiewicz s. 843-851, 930-931