Znaleziono 15 artykułów

Marek Czapliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania nad modelem podręcznika akademickiego historii : na marginesie najnowszego podręcznika : Andrzej Chwalba, "Historia powszechna. Wiek XIX", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 712 Marek Czapliński Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 115-121
"Adam Napieralski (1861-1928) : biografia polityczna", Marek Czapliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Ratajewski Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 123-132
Działacz i wydawca z Górnego Śląska (Adam Napieralski) Marek Czapliński s. 153-160
"Tripitz. Aufstieg, Macht, Scheitern", Michael Salewski, Göttingen 1979 : [recenzja] Marek Czapliński Michael Salewski (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Historia Afryki. Do początku XIX w.", pod red. Michała Tymowskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1996 : [recenzja] Marek Czapliński Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 163-165
Funkcje polityczne a funkcje kulturalne polskiej prasy górnośląskiej w II połowie XIX i na początku XX w. Marek Czapliński s. 187-199
„Niemiecka polityka kolonialna”, Marek Czapliński, Poznań 1992 : [recenzja] Michał Leśniewski Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 187-189
„König Kopra. Die Marianen unter deutscher Herrschaft 1899-1914”, Gerd Hardach, Stuttgart 1990 : [recenzja] Marek Czapliński Gerd Hardach (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919", Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra 1986 : [recenzja] Marek Czapliński Wiesław Hładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy”, red. Lech Trzeciakowski, Krzysztof Makowski, Poznań 1999 : [recenzja] Marek Czapliński Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 300-301
"Life and Death in the Third Reich", Peter Fritzsche, Cambridge, MA ; London, 2008 : [recenzja] Marek Czapliński Peter Fritzsche (aut. dzieła rec.) s. 302-304
"Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego. Charakterystyka urzędników kolonialnych", Marek Czapliński, Wrocław 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 351
"Zucht und Unzucht. Prostitution und Sittenpolizei in München der Jahrhundertwende", Sybille Krafft, München 1996 : [recenzja] Marek Czapliński Sybille Krafft (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu", Jan Kieniewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Czapliński Jan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 773-777
"Die Kolonien und das Deutsche Reich. Die wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Besitzungen in Uebersee", Francesca Schinzinger, Stuttgart 1984 : [recenzja] Marek Czapliński Francesca Schinzinger (aut. dzieła rec.) s. 819-822