Znaleziono 25 artykułów

Jan Kieniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marszałek Piłsudski w Genewie. Relacja Mariana Szumlakowskiego Jan Kieniewicz s. 130, 75-78
"Filip II", Geoffrey Parker, Boston-Toronto 1978 : [recenzja] Jan Kieniewicz Geoffrey Parker (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Oŕgenes del atraso económico español", Bartolomé Bennassar (et al.), Barcelona 1985 : [recenzja] Jan Kieniewicz Bartolomé Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Victorian Attitudes to Race", Christine Bolt, London 1971 : [recenzja] Jan Kieniewicz Christine Bolt (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Kroniki królewskie", Fernão Lopez, wybór, przekł. i sł. wstępne Janina Z. Klave, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Kieniewicz Janina Z. Klave (aut. dzieła rec.) Fernão Lopez (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Descobrimentos e Renascimento. Formas de ser e pensar nos séculos XV e XVI", Luís Filipe Barreto, Lisboa 1983 : [recenzja] Jan Kieniewicz Luís Filipe Barreto (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Indian Science and Technology in the Eighteenth Century : Some Contemporary European Accounts", Shri Dharampal, Delhi 1971 : [recenzja] Jan Kieniewicz Shri Dharampal (aut. dzieła rec.) s. 404-409
Rząd hiszpański wobec powstania styczniowego Jan Kieniewicz s. 415-432, 511
"Carracks, Caravans and Comanies: The structural crisis in the European-Asian trade in the early 17th century", Niels Steensgaard, Kobenhavn 1973 : [recenzja] Jan Kieniewicz Niels Steensgaard (aut. dzieła rec.) s. 501-503
"Ekonomiczeskoje razwitie Indii piered anglijskim zawojewaniem : remiesło i torgowlia w XVI-XVIII ww.", A. I. Cziczerow, Moskwa 1965 : [recenzja] Jan Kieniewicz A. I. Cziczerow (aut. dzieła rec.) s. 544-549
Droga morska do Indii i handel korzenny w latach 1498-1522 Jan Kieniewicz s. 573-603
"Istoria Indii w srednie wieka", Moskwa 1968 : [recenzja] Jan Kieniewicz s. 576-580
Globalne skutki błędu Kolumba (w związku z książką Henryka Chołaja, Kolumb, Europa i świat, Książka i Wiedza, Warszawa 1995, s. 408) Jan Kieniewicz Henryk Chołaj (aut. dzieła rec.) s. 631-642
W odpowiedzi Andrzejowi Lubbemu Jan Kieniewicz s. 650-651
Ocean Indyjski jako problem Jan Kieniewicz s. 651-671, 849
"Asian trade and european infuence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630", M. A. P. Meilink-Roelofsz, The Hague 1962 : [recenzja] Jan Kieniewicz M. A. P. Meilink-Roelofsz (aut. dzieła rec.) s. 703-706
Aspekty historyczne rozwoju w krajach "Trzeciego świata" Jan Kieniewicz s. 727-752
"Dzieje Ameryki Łacińskiej. Od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, t. 1: 1750-1870/1880", pod red. Tadeusza Łepkowskiego, oprac. Marcin Kula, Tadeusz Łepkowski, Jan Szemiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Kieniewicz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jan Szemiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 732-737
Europejska ekspansja i Imperium : (w związku z książką Andrzeja Lubbe, Imperium europejskie? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej, Warszawa 1982) Jan Kieniewicz A. Lubbe (aut. dzieła rec.) s. 749-757
"Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu", Jan Kieniewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Czapliński Jan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 773-777
"History and underdevelompment. Essays on underdevelopment and European expansion in Asia and Africa", ed. by L. Blussé, H. L. Wesseling and G. D. Winius, Leyden 1980 : [recenzja] Jan Kieniewicz L. Blussé (aut. dzieła rec.) H. L. Wesseling (aut. dzieła rec.) G. D. Winius (aut. dzieła rec.) s. 794-795
"Pawi Tron. Dramat Indii Wielkich Mogołów", Waldemar Hansen, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Kieniewicz Waldemar Hansen (aut. dzieła rec.) s. 795-797
"Jan Company in Coromandel 1605-1690 : a study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies", Tapan Raychaudhuri, S.-Gravenhage 1962; "Malabar in Asian Trade 1740-1800", Ashin das Gupta, Cambridge 1967 : [recenzja] Jan Kieniewicz Ashin das Gupta (aut. dzieła rec.) Tapan Raychaudhuri (aut. dzieła rec.) s. 796-802
"Stratégie des affaines à Lisbonne entre 1595 et 1607 : lettres marchandes des Rodrigues d'Evora e Veiga", J. G. da Silva, Paris 1956 ; "Marchandises et finances : lettres de Lisbonne 1563-1578", J. G. da Silva, T. II-III, Paris 1959 : [recenzja] Jan Kieniewicz J. G. da Silva (aut. dzieła rec.) s. 830-833
"Expansion and reaction", ed. by H. L. Wesseling, "Essays on European Expansion and Reaction in Asia and Africa", by F. Braudel [et al.], Leiden 1978 : [recenzja] Jan Kieniewicz Fernand Braudel (aut. dzieła rec.) H. L. Wesseling (aut. dzieła rec.) s. 836-839