Znaleziono 36 artykułów

Marcin Kula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Z ostrożnym optymizmem Marcin Kula s. 9-26
Niemota ubezwłasnowolnionych Marcin Kula s. 55-72
Kliometria a niewolnictwo : (w związku z pracą: Robert William Fogel, Stanley L. Engerman, Time on the Cross, t. 1-2. A Supplement, Boston-Toronto 1974) Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stanley L. Engerman (aut. dzieła rec.) Robert William Fogel (aut. dzieła rec.) s. 85-97
Niepokorni inteligenci Marcin Kula Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 99-102
Aparatczycy : (uwagi o książce Krzysztofa Dąbka, PZPR — retrospektywny portret własny, Warszawa 2006, s. 367) Marcin Kula Krzysztof Dąbek (aut. dzieła rec.) s. 105-114
Co zbudować, co zburzyć? O świadectwach pamięci w Polsce w 2007 r. Marcin Kula s. 105-116
Stabilność? Konserwatyzm? Radykalizm? Wokół niedawnych prac o tematyce chłopskiej Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stefan Meller s. 107-117
Freyre czytany po upływie pięćdziesięciu lat : (w związku z książką Gilberto Freyre, Panowie i niewolnicy, tł. z portugalskiego Heleny Czajki, konsultacja Marcina Kuli, Warszawa 1983) Marcin Kula Włodzimierz Zagórski Helena Czajka (aut. dzieła rec.) Gilberto Freyre (aut. dzieła rec.) s. 127-136
"Społeczeństwo elitarnej konsumpcji. Przedsiębiorstwo arystokratyczne Lorenzo Strozzi w XVII w.", Adam Manikowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marcin Kula Adam Manikowski (aut. dzieła rec.) s. 184-186
Ku jakiej syntezie historii "Solidarności"? Marcin Kula s. 207-219, 265-266
"Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956)", Damien Thiriet, tł. Jerzy Pysiak, wprow. Marcin Kula, Warszawa 2002 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Damien Thiriet (aut. dzieła rec.) s. 208-213
Polska 1980-1992: splot motywów społecznych i narodowych Marcin Kula s. 221-231
"Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej. Studium postaw aktywu partyjnego opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli na przykładzie zapisów posiedzeń KW PZPR w Gdańsku w latach 1949-1953", Warszawa 1997 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 230-232
„Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji”, Bolesław Orłowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Marcin Kula Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Rewolucja z perspektywy", Marcin Kula, "Twórczość" nr 10 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 268
"Rozmowa z ojcem niedokończona", Marcin Kula, "Twórczość" nr 1 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 268
Szarzy ludzie zaplątani w codzienności komunizmu Tomasz Grosse Jarosław Grużewski Michał Kozak Marcin Kula Marcin Meller Konrad Piasecki Paweł Piskorski Piotr Salak Marcin Woźniak Piotr Zalewski s. 335-350
Kilka uwag na marginesie historii Mongolii Marcin Kula s. 345-354
"Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808-1833)",Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Piotrków Trybunalski 2010 : [recenzja] Marcin Kula Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-362
„Najkrotsza historia Polski”, Michał Tymowski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Marcin Kula Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Ameryka łacińska w relacjach Polaków. Antologia", wybór, wstęp komentarze i przypisy Marcin Kula, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 408-409
Z notatek: Grudzień Marcin Kula s. 413-433
„Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. Tom sygnalny”, red. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Warszawa 1996; „Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. T. 2, 3", red. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Warszawa 1997 : [recenzja] Marcin Kula Andrzej Budzyński (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 500-502
Nowe prace o niewolnictwie w Amerykach Jacek Kochanowicz Marcin Kula s. 511-521
„Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX wieku”, Barbara Stępniewska-Holzer : [recenzja] Marcin Kula Barbara Stępniewska-Holzer (aut. dzieła rec.) s. 530-532
„Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937-1941. Sprawa Tuchaczewskiego i jej konsekwencje”, Paweł Wieczorkiewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Marcin Kula Paweł Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 530-531
Podchody z Biurem W Marcin Kula s. 633-650
Nawet niekulturalne działania można badać kulturalnie : (Paweł Machcewicz, „Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, IPN, ISP PAN, Warszawa 2007, s. 442) Marcin Kula Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 661-669
Czarne na czerwonym : na marginesie książki Jerzego Kochanowskiego,"Tylnymi drzwami. <<Czarny rynek >> w Polsce 1944-1989", Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010, s. 385 Marcin Kula Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 675-678
"Dzieje Ameryki Łacińskiej. Od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, t. 1: 1750-1870/1880", pod red. Tadeusza Łepkowskiego, oprac. Marcin Kula, Tadeusz Łepkowski, Jan Szemiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Kieniewicz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jan Szemiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 732-737
Feudalizm, kapitalizm, zacofania Jacek Kochanowicz Marcin Kula Marcello Carmagnani (aut. dzieła rec.) Immanuel Wallerstein (aut. dzieła rec.) s. 743-747
"Dyplomacja USA wobec Ameryki Centralnej (1822-1850)", Robert Mroziewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marcin Kula Robert Mroziewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-804
Reportaż o pamięci : (Jean–Yves Potel, La fin de l’innocence. La Pologne face à son passé juif, Editions Autrement, Paris 2009, s. 284) Marcin Kula Jean–Yves Potel (aut. dzieła rec.) s. 828-834
"Perfil de la sociedad rural del Cuzeo a fines de la colania", Magnus Mörner, [Lima 1978] : [recenzja] Marcin Kula Magnus Mörner (aut. dzieła rec.) s. 832-833
"W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle pogłosek z lat 1949-1956", Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Kula Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Maria Pasztor (aut. dzieła rec.) s. 259262