Znaleziono 9 artykułów

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosja w hiszpańskiej polityce zagranicznej w latach 1808-1820 Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk s. 15-25
Cele misji Johna Hookhama Frere’a do Hiszpanii (X 1808 – XI 1809) : przyczynek do rozważań nad kwestią reorientacji polityki brytyjskiej wobec Hiszpanii w okresie inwazji napoleońskiej Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk s. 95-115
"Imperium hiszpańskie: dzieje rozkwitu i upadku", H. Kamen, Warszawa 2008 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk H. Kamen (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Empiress of the Atlantic Worlds. Britain and Spain, 1492 -1830", J.H. Elliot, New Haven, London 2006 : [recenzja]a Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk J. H. Elliot (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Języki i społeczności w Europie wczesnonowożytnej", Peter Burke, tł. Agnieszka Szurek, Kraków 2009 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Peter Burke (aut. dzieła rec.) Agnieszka Szurek (aut. dzieła rec.) s. 292-296
"Historia Hiszpanii", Tadeusz Miłkowski, Paweł Machcewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-311
"Inkwizycja", Grzegorz Ryś, Kraków 1997 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Grzegorz Ryś (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808-1833)",Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Piotrków Trybunalski 2010 : [recenzja] Marcin Kula Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"La intervención francesa y la crisis del absolutismo en Cádiz, 1823-1828", Gonzalo Butrón Prida, Huelva 1998 : [recenzja] Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Gonzalo Butrón Prida (aut. dzieła rec.) s. 416-419