Znaleziono 22 artykuły

Arkadiusz Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W przededniu wojny. Polskie i węgierskie możliwości wpływu na geopolityczny kształt Europy Środkowowschodniej w latach 1919-1939 Arkadiusz Adamczyk s. 7-21
Bogusław Miedziński jako redaktor naczelny "Gazety Polskiej" : zmagania z opozycją w latach 1930-1934 Arkadiusz Adamczyk s. 75-100
Boguław Miedziński (1891-1972) : biografia polityczna Arkadiusz Adamczyk s. 133-138
Tragikomedia pomyłek : na marginesie biografii gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego Sławomir M. Nowinowski Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 143-156
Na marginesie "Tragikomedii pomyłek" : kilka refleksji autora niedoskonałej biografii przy okazji recenzji dr. Sławomira Nowinowskiego Arkadiusz Adamczyk s. 177-185
"Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956", red. Dariusz Rogut i Arkadiusz Adamczyk, Zelów 2005 : [recenzja] Robert Litwiński Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"W kręgu pilsudczyków. Poglądy ideowo-polityczne >Gazety Polskiej< (1929-1939)", Jerzy Seniów, Kraków 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Jerzy Seniów (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"«Naprawa» 1926-1939. Z dziejów obozu pomajowego", Przemysław Waingertner, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Przemysław Waingertner (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Doktor Jerzy Wojciechowski (1947-2004) Arkadiusz Adamczyk s. 253-256
"Stanisław Gierat 1903-1977 : działalność społeczno-polityczna", Piotr Kardela, Szczecin 2000 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Piotr Kardela (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna", Arkadiusz Adamczyk, Toruń 2000 : [recenzja] Przemysław Waingertner Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 270-274
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Arkadiusz Adamczyk s. 273-275
"Historia Hiszpanii", Tadeusz Miłkowski, Paweł Machcewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-311
"Wyprawa w dwudziestolecie", Czesław Miłosz, Kraków 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 314-316
Dr Zdzisław Jagodziński (1927-2001) Arkadiusz Adamczyk s. 317-318
Konferencja naukowa nt. "Władza - dyplomacja - informacja. Polska - Hiszpania XVI-XX w.", Lublin 21-22 listopada 2000 r. Arkadiusz Adamczyk s. 317-319
55 Zebranie Polskiego Towarzystwa Historycznego na Obczyźnie, Instytut Polski im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, 29 listopada 2001 r. Arkadiusz Adamczyk s. 321-324
V Sympozjum Historyczne nt. "Wybrane aspekty myśli i sztuki wojennej w historii najnowszej", Toruń, 11 grudnia 2001 r. Arkadiusz Adamczyk s. 325-328
"Piłsudski a religia", Józef Warszawski, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Józef Warszawski (aut. dzieła rec.) s. 419-423
"Stanisław Kot 1885-1975 : biografia polityczna", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 423-430
„Zapiski z Rothesay 1940–1942”, Stefan Mękarski, oprac. Arkadiusz Adamczyk, Londyn-Piotrków Trybunalski 2003 : [recenzja] Paweł Jaworski Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Mękarski (aut. dzieła rec.) s. 427-428
Dr Jerzy Wojciechowski (1947-2004) Arkadiusz Adamczyk s. 481-483