Znaleziono 10 artykułów

Dariusz Rogut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy w sowieckich obozach kontrolno-filtracyjnych (1944-1946) Dariusz Rogut s. 85-109
Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny (1945-1949) Dariusz Rogut s. 173-176
"Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956", red. Dariusz Rogut i Arkadiusz Adamczyk, Zelów 2005 : [recenzja] Robert Litwiński Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Ostatni raport", Kazimierz Krauze "Wawrzecki", [Gdańsk], 1997 : [recenzja] Dariusz Rogut Kazimierz Krauze (aut. dzieła rec.) s. 209-214
Sprawozdanie z sesji naukowej w Moskwie "50 lat bez Stalina: dziedzictwo stalinizmu i jego wpływ na historię drugiej połowy XX w." Dariusz Rogut s. 247-248
"Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku" (1945-1949)", Dariusz Rogut, Toruń 2003 : [recenzja] Mirosław Golon Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Konferencja naukowa dla uczczenia 60. rocznicy utworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i 80. rocznicy powołania Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dariusz Rogut s. 267-282
Zarys historii sowieckiego obozu specjalnego nr 4 (Stiepłagu) w latach 1948-1954 Dariusz Rogut s. 273-293
Represje sowieckie wobec społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej 1944-1956 : sprawozdanie z konferencji w Tomaszowie Mazowieckim Dariusz Rogut s. 275-281
Pierwsze lata "władzy ludowej" w Zelowie (1945-1948) Dariusz Rogut s. 359-374