Znaleziono 14 artykułów

Mirosław Golon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1947-1956 : okupant w roli sojusznika Mirosław Golon s. 37-115
Represje ACz i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946 : część II Mirosław Golon s. 107-136
Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury : działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturanej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945-1956 Mirosław Golon s. 123-145
Ambasadorowie Stalina : radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1944-1953 Mirosław Golon s. 129-178
The Soviet Army Northern Military Group in Poland in the years 1945-1956 : invader in the role of an ally Mirosław Golon s. 139-159
Honorowe Obywatelstwo Miasta Torunia i inne ważne wyróżnienia nadawane przez władze miasta w latach 1945-1989 Mirosław Golon s. 157-188
Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku Mirosław Golon s. 161-181
Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961 Mirosław Golon s. 165-251
Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku Mirosław Golon Waldemar Rozynkowski s. 227-241
"Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku" (1945-1949)", Dariusz Rogut, Toruń 2003 : [recenzja] Mirosław Golon Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947", Grzegorz Baziur, Warszawa 2003 : [recenzja] Mirosław Golon Grzegorz Baziur (aut. dzieła rec.) s. 268-272
"Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947", Mirosław Golon, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Mirosław Golon (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej", Witold Konopka, Toruń 2012 : [recenzja] Mirosław Golon Witold Konopka (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2007 : [recenzja] Mirosław Golon Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 530-534