Znaleziono 6 artykułów

Witold Konopka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Magdalena Jacobi-Pawłowicz (1881-1954), profesor Instytutu Muzycznego i Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu Witold Konopka s. 201-206
"Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej", Witold Konopka, Toruń 2012 : [recenzja] Mirosław Golon Witold Konopka (aut. dzieła rec.) s. 285-289
Konferencja naukowa "Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji" Witold Konopka s. 325-326
Sympozjum naukowe w setną rocznicę urodzin Ludmiły Roszko Witold Konopka s. 327-330
Konferencja naukowo-metodyczna "Nekropolie i miejsca pamięci" Witold Konopka s. 331-334
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza", Przysiek, 7–9 XI 2013 r. Witold Konopka s. 439-442