Znaleziono 7 artykułów

Adam Manikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Wyczański 1924-2008 Adam Manikowski s. 7-16
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Marian Małowist (1909-1988) Adam Manikowski s. 22-26
"Społeczeństwo elitarnej konsumpcji. Przedsiębiorstwo arystokratyczne Lorenzo Strozzi w XVII w.", Adam Manikowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marcin Kula Adam Manikowski (aut. dzieła rec.) s. 184-186
Inkorporacja ukraińskich ziem dawnej Rusi do Korony w 1569 roku : ideologia i korzyści - próba nowego spojrzenia Jaroslaw Pelenski Adam Manikowski (tłum.) s. 243-262
"Gli Austriaci e il Regno di Napoli 1707-1734, t. 1-2", Antonio di Vittorio, Napoli 1969-1973 : [recenzja] Adam Manikowski Antonio di Vittorio (aut. dzieła rec.) s. 591-594
Zmiany czy stagnacja? : z problematyki handlu polskiego w drugiej połowie XVII wieku Adam Manikowski s. 771-791
"England's Trade Policy in the Levant and her Exchange of Goods with the Romanian Countries under the Later Stuarts (1660-1714)", Paul Cernovodeanu, Bucharest 1972 : [recenzja] Adam Manikowski Paul Cernovodeanu (aut. dzieła rec.) s. 851-853