Znaleziono 21 artykułów

Michał Śliwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Demokracja ludowa Michał Śliwa s. 3-13
Bolesław Limanowski - twórca i badacz idei społecznych Michał Śliwa s. 3-13
Wilhelma Feldmana obraz dziejów polskiej myśli politycznej Michał Śliwa s. 3-11
Wolna myśl w zniewolonym kraju Michał Śliwa s. 5-15
Co z uniwersytetem? Jan Draus Wojciech Falkowski Jarosław Gowin Karol Musioł Marek Przybylski Tadeusz Sławek Ryszard Tadeusiewicz Marta Wyka Michał Śliwa s. 15-37
"Grzmot" i "Antysemita" : czasopisma antyżydowskie w Krakowie w latach 1896-1898 Michał Śliwa s. 41-52
Pierwsze ośrodki władzy polskiej w Galicji w 1918 r. Michał Śliwa s. 63-73
Spory polskich socjalistów wokół kwestii agrarnej w latach 1899-1904 Michał Śliwa s. 69-92
Spory polityczne wokół istoty demokracji w Polsce w latach 1945-1947 Michał Śliwa s. 83-96
"Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego : (1893-1940)", Michał Śliwa, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Feliks Perl", Michał Śliwa, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Michał Soroka Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Wpływ rewolucji 1905 roku na Galicję Michał Śliwa s. 163-172
"Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku : studia i szkice", Michał Śliwa, Kraków 2014 : [recenzja] Stanisław Kilian Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 164-169
Socjalista i humanista (Mieczysław Niedziałkowski) Michał Śliwa s. 168-174
"Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 1997 : [recenzja] Michał Śliwa Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Ignacy Daszyński – współtwórca Niepodległej Michał Śliwa s. 231-244
"Nadwiślański socrealizm", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1999 : [recenzja] Michał Śliwa Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Kontrasty między tradycją historyczną i obecną sytuacją ruchu ludowego w Polsce Michał Śliwa s. 339-346
"Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 1923-1939", Ryszard Klonowski, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Michał Śliwa Ryszard Klonowski (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Rządy Ludowe" w Polsce 1918-1919. Z polityki wewnętrznej i zagranicznej", Ignacy Pawłowski, Opolu 1978 : [recenzja] Michał Śliwa Ignacy Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 764-766