Znaleziono 16 artykułów

Michał Leśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim? : dyskusja redakcyjna Michał Leśniewski Wojciech Lipoński Krzysztof Michałek Jacek Tebinka s. 5-29
Bitwa pod Italeni (Ethaleni) 10 kwietnia 1838 roku Michał Leśniewski s. 21-38
Propozycje utworzenia Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii na tle debaty politycznej lat 1903-1914 Michał Leśniewski s. 43-57
Liderzy "Bittereinders" - ich walka o przywództwo i rola w kształtowaniu oblicza politycznego Burów w Transwalu i Oranii w latach 1902-1907 Michał Leśniewski s. 112, 61-74
Wielki Trek – fikcja czy rzeczywistość? : (na marginesie książki Normana Etheringtona, "The Great Treks. The Transformation of Southern Africa 1815–1854", London–New York 2001) Michał Leśniewski Norman Etherington (aut. dzieła rec.) s. 89-94
Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji brytyjskiej polityki imperialnej, 1899-1914 Michał Leśniewski s. 147-150
„Niemiecka polityka kolonialna”, Marek Czapliński, Poznań 1992 : [recenzja] Michał Leśniewski Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Bitwa pod Bereą, 20 grudnia 1852 roku : nieznany epizod kolonialnego podboju południowej Afryki Michał Leśniewski s. 197-211
Kryzys konserwatyzmu w latach 1880-1914 Michał Leśniewski E. H. H. Green (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego Imperium Wielkiej Brytanii, 1939-1951", Adam Kosidło, Gdańsk 1997 : [recenzja] Michał Leśniewski Adam Kosidło (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu (1914-1922)", Jakub Polit, Kraków 1999 : [recenzja] Michał Leśniewski Jakub Polit (aut. dzieła rec.) s. 245-250
Kwestia prawa brytyjskich dominiów do zachowania neutralności w okresie przed pierwszą wojną światową Michał Leśniewski s. 291-304, 373
Rajd Jamesona. Geneza, znaczenie i skutki Michał Leśniewski s. 305-326, 392
„Cecil Rhodes. Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku”, Henryk Zins, Gdańsk 2000 : [recenzja] Michał Leśniewski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 358-361
„The Oxford History of the British Empire, t. I–V”, Oxford-New York 1998-2000 : [recenzja] Michał Leśniewski s. 487-489
"The Origins of the South African War, 1899-1902", Iain R. Smith, London - New York 1996 : [recenzja] Michał Leśniewski Iain R. Smith (aut. dzieła rec.) s. 571-574