Znaleziono 14 artykułów

Jacek Tebinka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim? : dyskusja redakcyjna Michał Leśniewski Wojciech Lipoński Krzysztof Michałek Jacek Tebinka s. 5-29
"Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej", Marek Kazimierz Kamiński, Jacek Tebinka, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Jabłonowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Wizyta brytyjska dyplomatów we Lwowie na początku 1940 r. Bogusław Gogol Jacek Tebinka s. 135-152
„Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej. 1939–1945”, Jacek Tebinka, Warszawa 1998 : [recenzja] Magdalena Hułas Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 137-140
Brytyjskie memoranda z 1944 r. w sprawie zmian linii Curzona Jacek Tebinka s. 149-166
Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich Jacek Tebinka s. 165-185
Inaczej być nie mogło : (w związku z książką Jacka Tebinki "Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945") Eugeniusz Duraczyński Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 181-187
Raz jeszcze o okolicznościach śmierci gen. Sikorskiego : replika na list Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jacek Tebinka s. 245-249
"A most extraordinary and mysterious business: the Zinoview letter of 1924", Gill Bennett, London 1999 : [recenzja] Jacek Tebinka Gill Bennett (aut. dzieła rec.) s. 250-252
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Jacek Tebinka s. 253-254
"Churchill war papers, vol. 2: Never Surrender May 1940 - December 1940", ed. by M. Gilbert, London 1995 : [recenzja] Jacek Tebinka M. Gilbert (aut. dzieła rec.) s. 258-261
"Venona. Soviet espionage and the American response 1939-1957", ed. by Robert Louis Benson, Michael Warner, Laguna Hills 1996 : [recenzja] Jacek Tebinka Robert Louis Benson (aut. dzieła rec.) Michael Warner (aut. dzieła rec.) s. 264-267
W sprawie uwag Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jacek Tebinka s. 279-281
"Documents on British Policy Overseas, series 3, vol. 1-2", ed. by G. Bennett and K. A. Hamilton, London 1997 : [recenzja] Jacek Tebinka Gill Bennett (aut. dzieła rec.) K. A. Hamilton (aut. dzieła rec.) s. 280-282