Znaleziono 21 artykułów

Bronisław Średniawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia. Wspomnienie fizyka teoretyka w 90-lecie urodzin i w 60-lecie promocji doktorskiej Bronisław Średniawa s. 7-19
Dyskusja po referacie Marii Stinii "Podręczniki w gimnazjach galicyjskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 40-44
Nauka o elektryczności w Polsce w XIX wieku i w początkach XX wieku : w dwusetną rocznicę zbudowania baterii elektrycznej przez Alessandro Voltę Bronisław Średniawa s. 41-56
Dyskusja po referacie Juliana Dybca "Studia zagraniczne Polaków w latach 1795-1918 i wydawnictwo raportów o ich przebiegu" Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Antoni S. Kleczkowski Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Stanisław Zwolski Bronisław Średniawa s. 74-78
Dyskusja po referacie Marii Kielar-Turskiej "Krakowski ośrodek psychologii" Julian Dybiec Maria Kielar-Turska Antoni Kleczkowski Adam Strzałkowski Bronisław Średniawa s. 77-79
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
Refleksje nad książką Aleksandra Birkenmajera - Birkenmajer, Aleksander. Jak polscy filozofowie skroplili powietrze. Warszawa 1953; Blok poświęcony Aleksandrowi Birkenmajerowi Bronisław Średniawa Aleksander Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 99-104
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki Zofia Pawlikowska-Brożek Bronisław Średniawa s. 99-125
Katedra Historii Nauk Ścisłych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i dwaj jej kierownicy: Ludwik Birkenmajer i Aleksander Birkenmajer Bronisław Średniawa s. 115-128
"Historia nauki polskiej. Wiek XX. Nauki ścisłe", Zeszyt pierwszy: "Matematyka, fizyka, chemia, astronomia", Warszawa 1995 : [recenzja] Bronisław Średniawa s. 192-194
Fizyka na Kongresie Historii Nauki w Liège w 1997 r. Bronisław Średniawa s. 197-201
Dyskusja po referacie Michała Hellera "Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym" Stefan W. Alexandrowicz Krzysztof Beiersdorf Julian Dybiec Michał Heller Jerzy Janik Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 244-251
"Historia Filozofii Przyrody i Fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim", Tom 12, Bronisław Średniawa, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Strzałkowski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 246-251
"Neohumanism and the persistence of pure mathematics in Wilhelmian Germany", Leswis Pyenson, Philadelphia 1983 : [recenzja] Bronisław Średniawa Lewis Pyenson (aut. dzieła rec.) s. 404-405
Nie unikać tego, "o czym się nie mówi" : na marginesie artykułu Bronisława Średniawy, "Recepcja teorii względności w Polsce", "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1985) Eugeniusz Olszewski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 547-548
Odpowiedź - Olszewski, Eugeniusz. Nie unikać tego, "o czym się nie mówi" : na marginesie artykułu Bronisława Średniawy, Recepcja teorii względności w Polsce. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1985), 2 (1986) Bronisław Średniawa s. 549
Recepcja teorii względności w Polsce Bronisław Średniawa s. 555-584
"History of Theoretical Physics at Jagellonian University in Cracow in XIXth Century and in the First Half of XXth Century", Bronisław Średniawa, Warszawa-Kraków 1985 : [recenzja] Andrzej Kajetan Wróblewski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 557-559
Fizyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1815-1890 Bronisław Średniawa s. 621-656
Teoria względności na Uniwersytecie Jagiellońskim w pięćdziesięcioleciu 1909-1959 Bronisław Średniawa s. 759-788
"The Young Einstein", Lewis Pyenson, Bristol-Boston 1985 : [recenzja] Bronisław Średniawa Lewis Pyenson (aut. dzieła rec.) s. 871-873