Znaleziono 13 artykułów

Rita Majkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja nad referatem Zbigniewa Wójcika "Ignacy Domeyko a Akademia Umiejętności w Krakowie" Julian Dybiec Antoni S. Kleczkowski Rita Majkowska Zdzisław Jan Ryn s. 61-70
Archivum Helveto-Polonicum : idea ratowania poloniców w Szwajcarii Rita Majkowska s. 89-112
Czy Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności może szukać swoich korzeni w działalności Komisji Akademii w latach 1873-1952? Rita Majkowska s. 103-112
Dyskusja po referacie Rity Majkowskiej "Czy Komisja Historii Nauki PAU może szukać swoich korzeni w działalności Komisji Akademii w latach 1873-1952?" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Białas Roman Dziembaj Antoni S. Kleczkowski Michał Kokowski Rita Majkowska Adam Strzałkowski Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik s. 112-118
Dyskusja po referacie Teresy Zaniewskiej "Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej" Rita Majkowska Wojciech Narębski Jerzy Starnawski Karolina Targosz Zbigniew Wójcik Teresa Zaniewska s. 117-122
Dyskusja po referacie Alfreda Toczka "Środowisko historyków lwowskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Henryka Kramarz Rita Majkowska Jan Małecki Alfred Toczek Jerzy Wyrozumski Andrzej Śródka s. 158-165
"Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego : 1843-1870", Rita Majkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 167
Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego : 1843-1870 Rita Majkowska s. 167-201
Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Sympozjum zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności i Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kraków 2-3 grudnia 1994 roku Rita Majkowska Piotr Milczanowski s. 197-200
Dyskusja po referacie Anny Nadolskiej-Styczyńskiej "Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Janusz Kamocki Anna Kowalska-Lewicka Jacek Kukuczka Rita Majkowska Jan Mietelski Anna Nadolska-Styczyńska Wojciech Narębski Anna Spiss Adam Strzałkowski s. 206-210
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Rita Majkowska Radosław Tarkowski Zbigniew Wójcik Marek Ďurčanský s. 207-211
"Z korespondencji Mariana Sokołowskiego z Władysławem Łozińskim w l. 1874-1908", Rita Majkowska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 262
"Działalność kolekcjonerska Władysława Łozińskiego", Rita Majkowska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVIII (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 386