Znaleziono 9 artykułów

Marek Ďurčanský

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznana korespondencja Mariana Zdziechowskiego z Adolfem Černym Piotr Biliński Tomasz Skrzyński Marek Ďurčanský s. 7-50
Od niezgody do bratniej serdeczności i z powrotem : Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze a współpraca z nauką polską (1918–1938) Marek Ďurčanský s. 141-167
Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU Marek Ďurčanský s. 177-207
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Rita Majkowska Radosław Tarkowski Zbigniew Wójcik Marek Ďurčanský s. 207-211
"Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedrichem Hroznym", Tadeusz Kowalski, oprac. Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera, Kraków 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Ewa Dziurzyńska (aut. dzieła rec.) Pavel Kodera (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kowalski (aut. dzieła rec.) Marek Ďurčanský (aut. dzieła rec.) s. 217
Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich Marek Ďurčanský s. 237-269
"Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext", Marek Ďurčanský, Praha 2013 : [recenzja] Robert Tomczak Marek Ďurčanský s. 256-259
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich" Maria Bobrownicka Julian Dybiec Adam Strzałkowski Karolina Targosz Marek Ďurčanský s. 270-274
„Formování československého zahraničního odboje v letech 1938 –1939 ve světle svědectví Jana Opočenského”, kritické vydání připravil Milan Hauner ve spolupráci s Markem Ďurčanským, Václavem Podaným a Michalem Šulcem, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Hauner (aut. dzieła rec.) Václav Podaný (aut. dzieła rec.) Marek Ďurčanský (aut. dzieła rec.) Michal Šulc (aut. dzieła rec.) s. 367-368