Znaleziono 221 artykułów

Jerzy Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy-Żydzi : tysiąc lat wspólnej historii Jerzy Tomaszewski s. 9-25
Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r. Jerzy Tomaszewski s. 145, 43-59
Historycy przeciwko gwałceniu historii (stanowisko Stowarzyszenia Historyków Republiki Czeskiej) Jerzy Tomaszewski (tłum.) s. 110, 59-63
Mniejszości narodowe i religijne w tysiącletnich dziejach ziem czeskich Jaroslav Pánek Jerzy Tomaszewski (tłum.) s. 110, 65-76
„Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości”, Wojciech Morawski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 83-85
„Struktury federalne a kształtowanie się narodu w Niemczech”, Reinhart Koselleck, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Reinhart Koselleck (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Cytaty czy plagiaty? Jerzy Tomaszewski s. 97-103
“Census and identity. The politics of race, ethnicity and language in national censuses”, red. David I. Kertzer, Dominique Arel, Cambridge 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Dominique Arel (aut. dzieła rec.) David I. Kertzer (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka", Jarosław Kilias, Warszawa 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarosław Kilias (aut. dzieła rec.) s. 100-102
"Mit unbestlichen Blick... Studien von Hans Lemberg zur Geschichte der böhmischen Länder und die Tschechoslovakei. Festgabe zu seinem 65. Geburtstag, hrsg. von Ferdinand Seibt [et al.] : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ferdinand Seibt (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Cześki zemli w miżnarodnych widnosynach centralnoji Ewropy 1918-1920 rokiw", Mychajło Kirsenko, Kyjiw 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mychajło Kirsenko (aut. dzieła rec.) s. 104-106
„Cirkulární telegramy 1920–1935”, Edward Beneš, Praha 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Edward Beneš (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Spravedlnost podle dekretu. Retribučne soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945-1948)", Mečislav Borák, [Ostrava, b.r.] : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslovakei nach der kommunistischen Machtergreifung vom Februar 1948 und die provisorische Aufnahme der Flüchtlinge in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands", Roland J. Hoffmann, Praha 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roland J. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 108-109
Kwestia narodowa w Europie środkowo-wschodniej przed I wojna światową : (w związku z książkami: Henryka Wereszyckiego, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1975 i Jerzego Chlebowczyka, Procesy narodowościowe we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do poczatków XX w.), Warszawa-Kraków 1975) Jerzy Tomaszewski Jerzy Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym", Krzysztof A. Makowski, Poznań 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof A. Makowski (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Slovanský Přehled" w nowej postaci Jerzy Tomaszewski s. 111-113
"Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes", Jaroslav Opat, Praha 2003 : recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Opat (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Biełaruski Histaryczny Ahljad” tom 5, nr 2(9), 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 119-120
"Biełaruski Histaryczny Ahlad", 1994, nr 1 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 119-120
„Slovenský stát (1939-1945)”, Ivan Kamenec, [Praha] 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ivan Kamenec (aut. dzieła rec.) s. 121-122
„Povstanie bez legiend. Dvadsat' kapitol o priprave a začiatku Slovenského národného povstania”, Jozef Jablonicky, Bratislava 1990 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jozef Jablonicky (aut. dzieła rec.) s. 122-124
Europa Środkowa od zmierzchu feudalizmu do upadku komunizmu Jerzy Tomaszewski Jan Křen (aut. dzieła rec.) s. 123-125
„Gegen den Storm”. Allgemeine Jüdische Arbeiterbund „Bund” in Polen 1918–1939”, Gertrud Pickhan, Stuttgart-München 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gertrud Pickhan (aut. dzieła rec.) s. 131-132
„Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939”, Emilian Wiszka, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 133-134
„Z osudů ruské demokracie - Alexandr Kerenskij”, Vladimir Goněc, Brno 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladimir Goněc (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Dokumenty československé zahraniční politiky [tom I] Od rozpadu Česko–Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940", Přiloha "Zápisy ze zasedání Československého národniho výboru 1939–1940", Praha 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 134-135
„Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925”, Maciej Mróz, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 134-135
„Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej”, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 135-137
„Dějiny volyňských Čechů III (1945–1948)”, Jaroslav Vaculík, Brno 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 135-136
„Cesta demokracie III. Projevy člajky rozhovory 1924-1928. Spisy T. G. Masaryka”, T. G. Masaryk, Praha 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski T. G. Masaryk (aut. dzieła rec.) s. 135-136
„Československo a Západ 1945–1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británi a Francií v letech 1945–1948”, Petr Prokš, Praha 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Prokš (aut. dzieła rec.) s. 136-137
„Československo-polská jednáni o vytvořeni konfederace 1939-1944. Československé diplomatické dokumenty. T. 1-3”, red. Ivan Št'oviček, Jaroslav Valentou, Praha 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Valentou (aut. dzieła rec.) Ivan Št'oviček (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé svĕtové války", Jan Kuklík, Jan Nĕmeček, Praha 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklik (aut. dzieła rec.) Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) s. 136-137
Kilka uwag o pracach poświęconych najnowszym dziejom Żydów polskich Jerzy Tomaszewski s. 137-141
[Z dużym zainteresowaniem przeczytałem recenzję mojej książki o zajściach w Przytyku (9 marca 1936) pióra Jerzego Tomaszewskiego...] Piotr Gontarczyk Jerzy Tomaszewski s. 137-138
„Resistance. The Warsaw Ghetto Uprising”, Israel Gutman, New York 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Israel Gutman (aut. dzieła rec.) s. 138-139
„Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968 –1989”, Milan Otáhal, Praha 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Otáhal (aut. dzieła rec.) s. 138-139
[Przede wszystkim muszę przeprosić Piotra Gontarczyka...] Jerzy Tomaszewski s. 139
„Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny, m. Lwiw Putiwnyk”, Lwiw-Kyjiw 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 141-142
"Podil tvurči inteligence na pádu komunismu. Kruh nezávisle inteligence", Milan Otáhal, Brno 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Otáhal (aut. dzieła rec.) s. 143-144
„Poles, Jews, and the Polities of Nationality. The Bund and the Polish Socialist Party in late Tsarist Russia, 1892–1914”, Joshua D. Zimmerman, Madison, Wise 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Joshua D. Zimmerman (aut. dzieła rec.) s. 145-146
„Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925)”, Władysław Grabski, oprac. Marian Marek Drozdowski, Warszawa-Rzeszów 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) Władysław Grabski (aut. dzieła rec.) s. 145
„Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne”, Mieczysław Tanty, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mieczysław Tanty (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války”, Jiři Friedl, Praha 2005 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Friedl (aut. dzieła rec.) s. 148-150
„Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku”, Piotr M. Majewski, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr M. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 153-154
„Stát, církev a národy československé části Těšínského Slezska (1945–1953)”, wyd. Józef Szymeczek, Český Těšín 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Józef Szymeczek (aut. dzieła rec.) s. 155-157
„Slovenský biografický slovnik (od roku 833 do roku 1990): IV zväzok: M-Q”, Martin 1990 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 155-156
"Život plný nenávisti", M. Moulis, D. Tomášek, Praha 1977 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski M. Mouli (aut. dzieła rec.) D. Tomášek (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Confrontation in Central Europe. Weimar Germany and Czechoslovakia", F. Gregory Campbell, Chicago-London 1975 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski F. Gregory Campbell (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949)", Janusz Skodlarski, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Skodlarski (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Deutsche Gesandschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme in der Ersten Tschechoslovakischen Republik", Teil I: "Von der Staatsgründung bis zum ersten Kabinett Beneš 1918-1921. Berichte des Generalkonsuls von Gebsattel, des Konsuls König und des Gesandten Professor Saenger", ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Manfred Alexander, München-Wien 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Manfred Alexander (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"The chronicle of the Łódź getto 1941-1944", ed. by Lucjan Dobroszycki, transl. by Richard Lourie, Joachim Neugroschel [et al.], New Haven-London 1984 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Richard Lourie (aut. dzieła rec.) Joachim Neugroschel (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko–litewskich w pierwszej połowie XX wieku”, Krzysztof Buchowski, Białystok 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Buchowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Kolektivizace a vyhánení sedlákù z pùdy”, Karel Jech, Praha 2008 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Karel Jech (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Nowe czeskie wydawnictwa regionalne z dziejów przemysłu lniarskiego Jerzy Tomaszewski s. 171-173
"Polskie stronice. Dziennik od 5 lipca 1938 do 6 grudnia 1939 roku", Sven Grafstrӧm, tł. Józef Lewandowski, Andrzej Nils Uggla, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Sven Grafstrӧm (aut. dzieła rec.) Józef Lewandowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Nils Uggla (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Tábory v českych zemich 1945-1948", Šenov u Ostravy 1996; Mečislav Borák, Dušan Janák, "Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954", Tomáš Staněk, Šenov u Ostravy 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) Dušan Janák (aut. dzieła rec.) Tomáš Staněk (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus and >>Volkstumskampf<< im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern 1920-1939", hrsgb. Rudolf Jaworski, Przemysław Hauser, München-New Providence-London-Paris 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) Rudolf Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Tradycja a polityka wewnętrzna Bułgarii (XIX-XX w.) Jerzy Tomaszewski s. 185-197
„Diplomatické pozadi uznáni polské lublinské vlády (dokumenty). Separát”, Ivan Št'oviček, Praha 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ivan Št'oviček (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriss t. III: Von der Zeit des Bismarckschen Imperialismus 1945", H. Mottek, W. Becker, A. Schröter, Berlin 1975 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski W. Becker (aut. dzieła rec.) H. Mottek (aut. dzieła rec.) A. Schröter (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Vítěz, který prohrál, generál Radola Gajda", Antonin Klimek, Petr Hofman, Praha-Litomyšl 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Hofman (aut. dzieła rec.) Antonin Klimek (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Proletářská rovnost. Ilegalni komunistickí časopis z let 1933-1934", Otokar Franěk, Jaromir Kubiček, Brno 1980 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Otokar Franěk (aut. dzieła rec.) Jaromir Kubiček (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", wstęp i redakcja naukowa Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Ungarn und die deustche >>Volksgruppenpolitik<< 1938-1945", Lorént Tilkovszky, Budapest 1981 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Lorént Tilkovszky (aut. dzieła rec.) s. 198-200
„Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), Sdru eni Čzechů z Volyně a jejich přátel”, Jaroslav Vaculík, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Polska na przestrzeni wieków", praca zbiorowa pod redakcją Janusza Tazbira, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 229-231
„Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937)”, Joanna Januszewska–Jurkiewicz, Katowice 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Joanna Januszewska–Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-243
„Historia Europy Środkowo–Wschodniej, t. I-II”, red.: Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 239-242
„Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970–1989”, Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiři Novotný, Brno 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Novotný (aut. dzieła rec.) Vendula Vaňková (aut. dzieła rec.) Jan Vlk (aut. dzieła rec.) s. 243-244
„Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego”, Jarosław Kilias, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarosław Kilias (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Československo a Izrael v letech 1947-1953. Studie", Jiří Dufek, Karel Kaplan, Vladimir Šlosar, Praha 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiří Dufek (aut. dzieła rec.) Karel Kaplan (aut. dzieła rec.) Vladimir Šlosar (aut. dzieła rec.) s. 257-259
„Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921–1939”, Jerzy Turonek, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Turonek (aut. dzieła rec.) s. 258-259
„Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty”, Piotr Gontarczyk, Biała Podlaska-Pruszków 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr Gontarczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-261
„Nemesis at Potsdam. The expulsion of the Germans from the East”, Alfred M. de Zayas, Lincoln and London 1989 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Alfred M. de Zayas (aut. dzieła rec.) s. 262-264
„Od dĕjinách a politice. Janu Křenovik k sedmdesátinám”, uspořádali Jiři Pešek a Oldřich Tůma, Ústi nad Labem 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Pešek (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 263-264
„Dva retribučni proces. Komentované dokumenty (1946-1947)”, Karel Kaplan, Praha 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Karel Kaplan (aut. dzieła rec.) s. 264-265
„Milý Bore”... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátele, kolegové a žáci", k vydání připravili Tomáš Dvořák, Radomír Vlček a Libor Vykoupil, Brno 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Tomáš Dvořák (aut. dzieła rec.) Radomír Vlček (aut. dzieła rec.) Libor Vykoupil (aut. dzieła rec.) s. 272-274
Lwów, 22 listopada 1918 Jerzy Tomaszewski s. 279-285
Czy istnieje naród śląski? : (Tomasz Kamusella, Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizmy. The Schlonzokian Language: Language, Upper Silesia and Nationalisms t. I–II, Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze 2005–2006, s. 188, 156) Jerzy Tomaszewski Tomasz Kamusella (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Watykan o sytuacji w Europie po konferencji monachijskiej Jerzy Tomaszewski s. 295-298
"Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej”, Piotr Wandycz, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Dnewnik (9 mart 1933 - 6 fewruari 1949)”, Georgi Dymitrow, Sofija 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Georgi Dymitrow (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Postaveni a osudy židovského obyvatelstva v Čechach a na Moravĕ v letach 1939-1945. Sbornik studii”, red. Helena Krejčová, Jana Svobodová, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Krejčová (aut. dzieła rec.) Jana Svobodová (aut. dzieła rec.) s. 303-305
„Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995”, oprac. Věra Břenová, Slavěna Rohliková, Oldřich Tůma, Praha 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Věra Břenová (aut. dzieła rec.) Slavěna Rohliková (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, t. I: A–I, t. II: J–P, t. III: R–Z”, wyd. Jaroslav Pánek, Svatava Raková , Václava Horčaková, Prague 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václava Horčaková (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Svatava Raková (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. T. 2, Období 1945-1992", Václav Průcha, Brno 2009 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václav Průcha (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno–wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko–Karwińskim (1894–1919)”, Roman Baron, Opole 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Srpen '69. Edice dokumentů”, Oldřich Tůma [et al.], Praha 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej : (uwagi polemiczne) Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 315-322
Najnowsze czeskie publikacje o polityce Edvarda Beneša Jerzy Tomaszewski s. 315-317
"Biełarusskaja Sawieckaja Encyklopiedyja. T. 1: A-Afina" Minsk 1969 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 316-318
"Granica polsko-niemiecka 1919-1939. Z dziejów formacji granicznych", Henryk Dominiczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Henryk Dominiczak (aut. dzieła rec.) s. 317-319
„Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944-1953 gg. T. 1. 1944-1948 gg”, red. T. W. Wołokitina [et al.], Nowosibirsk 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski T. W. Wołokitina (aut. dzieła rec.) s. 321-323
„Partie opozycyjne w Bułgarii 1944-1948”, Jerzy Jackowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Jackowicz (aut. dzieła rec.) s. 323-325
Wieś białoruska w granicach II Rzeczypospolitej : (w związku z pracami A. A. Sorokina) Jerzy Tomaszewski s. 323-330
"An economic background to Munich. International Buissnes and Czechoslovakia 1918-1938", A. Teichova, Cambridge University Press, 1974 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski A. Teichova (aut. dzieła rec.) s. 328-331
W sprawie polityki polskiej wobec Czechosłowacji w 1938 r. : (na marginesie artykułu Jerzego Tomaszewskiego, Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r., PH t. LXXXVII, 1996, z. 1, s. 43-59) Tadeusz Kisielewski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 331-341, 379
"Die deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive", Carl-Ludwig Holtfrerich, Berlin-New York 1980; "Die deutsche Inflation. Eine Zwischenbilanz", hrsgb. Gerald Feldman [i inni], Berlin-New York 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gerald Feldman (aut. dzieła rec.) Carl-Ludwig Holtfrerich (aut. dzieła rec.) s. 341-343
"Československo můj osud. Kniha života českeho demokrata 20. stoleti", Prokop Drtina, Svazek prvni-Svazek druhý, Toronto 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Prokop Drtina (aut. dzieła rec.) s. 346-349
„Sudobé dějiny”, 1993 nr 1, 1994 nr 2 Jerzy Tomaszewski s. 347-349
„Východoevropská studia v České republice 1990–2000: historie, I. Stav, výsledkya perspektivy východoevropských studií v České republice 1990 –2000, II. Bibliografie”, uspořádali Miroslav Šestka a Radomír Vlček, Praha 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Šestka Miroslav (aut. dzieła rec.) Radomír Vlček (aut. dzieła rec.) s. 348-349
O zarysie dziejów gospodarczych świata : (na marginesie pracy J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, wyd. IV zm., Warszawa 1985) Jan Kofman J. Ciepielewski (aut. dzieła rec.) I. Kostrowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 353-368
"Z dziejów Polesia 1921-1939 : zarys stosunków społeczno-ekonomicznych", Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Janusz Żarnowski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Poland and Ukraine. Past and present", ed. by Peter J. Potichnyj, Edmonton-Toronto 1980 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Peter J. Potichnyj (aut. dzieła rec.) s. 355-357
„Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert. Ursachen von inter–ethnischer Gewalt im Vergleich”, herausgegeben von Philipp Ther und Holm Sundhaussen, Wiesbaden 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Holm Sundhaussen (aut. dzieła rec.) Philipp Ther (aut. dzieła rec.) s. 362-364
„Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”, Jerzy Ogonowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 362-363
„Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919–1945”, Jerzy Krasuski, Poznań 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 363-365
„Formování československého zahraničního odboje v letech 1938 –1939 ve světle svědectví Jana Opočenského”, kritické vydání připravil Milan Hauner ve spolupráci s Markem Ďurčanským, Václavem Podaným a Michalem Šulcem, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Hauner (aut. dzieła rec.) Václav Podaný (aut. dzieła rec.) Marek Ďurčanský (aut. dzieła rec.) Michal Šulc (aut. dzieła rec.) s. 367-368
„Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, tom I, Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie”, wybór i oprac. dokumentów Włodzimierz Borodziej i Claudia Kraft, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) Claudia Kraft (aut. dzieła rec.) s. 367-369
„Annus Albaruthenicus 2000. Hod Biełaruski 2000”, Krynki 2000; „Annus Alberthenicus 2001. Hod Biełaruski 2001”; „Annus Albaruthenicus 2002. Hod Biełaruski 2002”, Krynki 2002: [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 369-370
"Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej", Wojciech Morawski, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 369-371
„Biuletyn Historii Pogranicza” nr 1, 2000; nr 2, 2001: [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 370-371
„K fašizácii a protifašistickému boju v strednej Európe. Prispevok k characteristike slovenskiej spoločnosti v porovnani s vývojom v Pol'sku a Mad'arsku medzivojnového obdobia”, Marta Goňcová, Brno 1987 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marta Goňcová (aut. dzieła rec.) s. 371-372
„Grossbritannien und seine osteuropäische Allierten 1939-1943. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei und Jugoslawiens im Londoner Exil vom Kriegsbruch bis zur Konferenz von Teheran”, Detlef Brandes, München 1988 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Detlef Brandes (aut. dzieła rec.) s. 372-374
„Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum. Josef Macůrek a jeho přinos k dějepisectví o střední a východní Evropě. Josef Macůrek and his contribution to historiography on Central and East Europe”, ed. Vladimír Goněc, Brno 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladimír Goněc (aut. dzieła rec.) s. 375
"Stabilizacja waluty w Polsce : z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed przewrotem majowym", Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Marian Drozdowski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 377-380
„Tragédia politika, k aza a človeka (Dr Jozef Tiso 1887–1947)”, Ivan Kamenec, Bratislava 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ivan Kamenec (aut. dzieła rec.) s. 378-379
„Československo–sovětskě vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty, t. 1 (březen 1939 — červen 1943)”, wyd. Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šovíček, Miroslav Tejchman, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Nováčková (aut. dzieła rec.) Jan Němeček (aut. dzieła rec.) Miroslav Tejchman (aut. dzieła rec.) Ivan Šovíček (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Przeczypospolitej 1918-1939", Eugeniusz Misiło, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Eugeniusz Misiło (aut. dzieła rec.) s. 380
"Hitler. A chronology of his life and time", Milan Hauner, London 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Hauner (aut. dzieła rec.) s. 381
"Zborník o Slovenskom národnom povstani, Zväzok 2", dr Jozef Jablonický, Toronto 1980 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jozef Jablonický (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály", Svazek 5, Vaćlav Peša a kolektiv, Praha 1982 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vaćlav Peša (aut. dzieła rec.) s. 385-387
„Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost let 1945-1954”, Helena Nosková, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Nosková (aut. dzieła rec.) s. 386-388
"Auf verlorenem Posten. Ein sudetendeutscher Politiker zwischen Autonomie und Anschluss", Walter Brand, "Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Archivs", 21, München (1985) : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Walter Brand (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Wir haben uns selbst aus Europa vertrieben. Tchechische Selbstkritik an der Vertreibung der Sudetendeutschen. Eine Dokumentation", Leopold Grünwald, "Veröffentlichung des Sudetendeutschen Archivs in München", Band 22, München 1985 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Leopold Grünwald (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Dokumenty k historii mnichovského diktátu 1937-1939", Praha 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 401-403
"Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918-1939", Regina Renz, Kielce 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Operace >>Dunaj<<. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty", Antonin Benčik, Praha 1994; "Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r.", wstęp i opracowanie Andrzej Garlicki i Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Antonin Benčik (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 402-405
"Stołypin. Żizń i smiert'. Sbornik publicistiki", wyd. Aleksandr Sierebrennikow, Gennadij Sidorowin, Saratow 1991 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gennadij Sidorowin (aut. dzieła rec.) Aleksandr Sierebrennikow (aut. dzieła rec.) s. 407-408
Polska inteligencja we Lwowie wobec mniejszości narodowych przed 1920 r. : (Zofia Romanowiczówna, Dziennik lwowski 1842–1930, z autografu wydał, komentarzami, biogramami i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski) Jerzy Tomaszewski Zofia Romanowiczówna (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 408-413
"Kto bol kto za I. ČSR", (oprac.) Eduard Nižanský, Bratislava 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Eduard Nižanský (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990", Wiesław Choruży, Białystok 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wiesław Choruży (aut. dzieła rec.) s. 409-410