Znaleziono 17 artykułów

Henryk Wereszycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia narodowa w Europie środkowo-wschodniej przed I wojna światową : (w związku z książkami: Henryka Wereszyckiego, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1975 i Jerzego Chlebowczyka, Procesy narodowościowe we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do poczatków XX w.), Warszawa-Kraków 1975) Jerzy Tomaszewski Jerzy Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Komisariaty Wojskowe Rządu Narodowego w Królestwie Polskim : 6.VIII-5.IX.1914 : geneza i działalność", Tadeusz Pelczarski, Warszawa 1939 : [recenzja] Henryk Wereszycki Tadeusz Pelczarski (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Stosunki Hotelu Lambert z Hercenem i Bakuninem w przededniu powstania styczniowego Henryk Wereszycki s. 234-269, 395-396
"Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe", Henryk Wereszycki, Kraków 1975 : [recenzja] Janusz Żarnowski Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"The Habsburg Empire 1790-1918", C. A. Macartney, London 1968 : [recenzja] Henryk Wereszycki C. A. Macartney (aut. dzieła rec.) s. 335-339
"Wielki Książę Konstanty w Warszawie 1862-1863", Irena Koberdowa, Warszawa 1962 : [recenzja] Henryk Wereszycki Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 350-353
"Koniec sojuszu trzech cesarzy", Henryk Wereszycki, Warszawa 1977 : [recenzja] Janusz Pajewski Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 368-372
"Polityka zagraniczna Niemiec 1871-1945 : część pierwsza 1871-1918", Albert Schreiner, Warszawa 1956 : [recenzja] Henryk Wereszycki Albert Schreiner (aut. dzieła rec.) s. 373-380
Okres 1865-1914 w powojennej literaturze historycznej Henryk Wereszycki s. 408-427
Wydawnictwa źródeł do historii dyplomatycznej powstania styczniowego Henryk Wereszycki s. 467-478
"L'agression allemande contre Pologne : une ambassade á Varsovie 1935-1939", Leon Noël, Paris 1946 : [recenzja] Henryk Wereszycki Leon Noël (aut. dzieła rec.) s. 476-480
Hotel Lambert i obóz Białych przed wybuchem powstania styczniowego Henryk Wereszycki s. 514-544, 651-652
"Bismarck : the Man and the Statsman", A. J. P. Taylor, London 1953 : [recenzja] Henryk Wereszycki A. J. P. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 592-595
"Die Führungeschichten in Österreich und Prussen (184-1918) : mit enem Ausblick bis zum Jahre 1945", Nicolaus von Preradovich, Mainz : [recenzja] Henryk Wereszycki Nicolaus von Preradovich (aut. dzieła rec.) s. 618-621
Historyk sam o sobie Henryk Wereszycki s. 642-663
"Kulturkampf : Staat und Katholische Kirche in Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Abschluss des preussischen Kulturkampfes", Georg Franz, München 1954 : [recenzja] Henryk Wereszycki Georg Franz (aut. dzieła rec.) s. 810-813
"Der Schlieffenplan : kritik eines Mythos", Gerhard Ritter, München 1956 : [recenzja] Henryk Wereszycki Gerhard Ritter (aut. dzieła rec.) s. 893-896