Znaleziono 14 artykułów

Jaroslav Pánek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanistyka jako pomost między tożsamością narodową i globalną otwartością Jaroslav Pánek s. 5-19
    Zacytuj
  • Udostępnij
Humanistyka jako pomost między tożsamością narodową i globalną otwartością Jaroslav Pánek s. 5-19
Mniejszości narodowe i religijne w tysiącletnich dziejach ziem czeskich Jaroslav Pánek Jerzy Tomaszewski (tłum.) s. 110, 65-76
Česká historiografie a svět Jaroslav Pánek s. 76-90
Czechoznawstwo polskie : charakter i sens jednego kierunku badawczego Jaroslav Pánek s. 99-113
„Posledni Rožmberkové. Velmeži české Renesance”, Jaroslav Pánek, Praha 1989 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Lexikon současných českých historiků", oprac. Jaroslav Pánek i Petr Vorel, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Petr Vorel (aut. dzieła rec.) s. 169
"Manuál Enzyklopedie českých dĕjin (Příručka pro zpracovatele-Heslář- Vzorová hesla)", oprac. Jaroslav Pánek i Oldřich Tůma, przy współpracy z Jiřim Mikulcem [et al.], Praha 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Select Bibliography on Czech History : Books and Articls 1990-1999", compiled by Vaclava Horcakova, Kristina Rexova and Lubos Polansky, ed. and introd. by Jaroslav Panek, Prague 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Vaclava Horcakova (aut. dzieła rec.) Jaroslav Panek (aut. dzieła rec.) Lubos Polansky (aut. dzieła rec.) Kristina Rexova (aut. dzieła rec.) s. 224-225
Europejski kryzys migracyjny : (rozważania pozbawione emocji i poprawności politycznej) Jaroslav Pánek s. 253-264
"Czechy a Polska : na progu czasów nowożytnych", Jaroslav Pánek, tłum. E. J. Baron, H. Gmiterek, W. Iwańczak, J. Tomaszewski, Toruń 2014 : [recenzja] Marta Elżbieta Machowska E. J. Baron (aut. dzieła rec.) H. Gmiterek (aut. dzieła rec.) W. Iwańczak (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) J. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, t. I: A–I, t. II: J–P, t. III: R–Z”, wyd. Jaroslav Pánek, Svatava Raková , Václava Horčaková, Prague 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václava Horčaková (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Svatava Raková (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudálni třidy v předbelohorském českém státě", Jaroslav Pánek, Praha 1982 : [recenzja] Wacław Urban Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 326-327
"Životy poslednich Rožmberk, t. I-II", Václav Březan, wyd. Jaroslav Pánek, Praha 1985 : [recenzja] Henryk Gmiterek Václav Březan (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 795-797