Znaleziono 9 artykułów

Ewa Dubas-Urwanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezkrólewie - czas integracji czy podziałów? Ewa Dubas-Urwanowicz s. 201, 35-43
Polskie opinie o Henryku Walezym. Oczekiwania a rzeczywistość Ewa Dubas-Urwanowicz s. 59-73
„Posledni Rožmberkové. Velmeži české Renesance”, Jaroslav Pánek, Praha 1989 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 110-113
Królestwo bez króla? Kompetencje monarsze w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta Ewa Dubas-Urwanowicz s. 145-158, 269
„Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim na tle porównawczym”, Maria Bogucka, Warszawa 1998 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586", Warszawa 2013 : [recenzja] Maciej Adam Pieńkowski Ewa Dubas-Urwanowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"La cour de Henri III", Jacqueline Boucher, Rennes 1986 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Jacqueline Boucher (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ewa Dubas-Urwanowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Urwanowicz (aut. dzieła rec.) s. 486-488
Korespondencja oficjalna i prywatna w kontaktach między Rzecząpospolitą a Cesarstwem. Polonica w Haus-, Hof-, und Staatsarchiv w Wiedniu z lat 1562-1578 Ewa Dubas-Urwanowicz s. 497-510, 596