Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Łapa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka gospodarcza państwa polskiego w latach 1926-1929 Małgorzata Łapa s. 149-154
"Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)", Paweł Grata, Rzeszów 2008 : [recenzja] Małgorzata Łapa Paweł Grata (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rola wspólnot wyznaniowych w rozwoju miasta Łodzi", Łódź 8 grudnia 2010 r. Małgorzata Łapa s. 164-166
"Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929", Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Barbara Okoniewska Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Z dziejów klasy średniej w Lublinie. Kupcy branży kolonialnej w życiu gospodarczym i społecznym miasta (1918–1939)", Artur Czuchryta, Lublin 2011 : [recenzja] Małgorzata Łapa Artur Czuchryta (aut. dzieła rec.) s. 309-312
"Modernizacja państwa : polska polityka gospodarcza 1926-1929", Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Dariusz Klemantowicz Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 419-422
„Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929”, Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 491-493