Znaleziono 22 artykuły

Paweł Grata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950 Paweł Grata s. 5-23
Podstawowe priorytety polityki gospodarczej władz województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989 Paweł Grata s. 26-34
Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918–1939 Paweł Grata s. 32-40
Basic economic policy priorities of the Rzeszowskie Voivodship authorities in the period of 1975–1989 Paweł Grata s. 35-43
Polityka podatkowa rządu Władysława Grabskiego w latach 1923–1925 Paweł Grata s. 47-55
Kierunki polityki podatkowej państwa polskiego w roku 1919 Paweł Grata s. 49-56
The tax policy of the Władysław Grabski’s cabinet in the period 1923–1925 Paweł Grata s. 56-65
Directions of fiscal policy in Poland in 1919 Paweł Grata s. 57-65
Koncesje handlowe jako forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w II Rzeczypospolitej Paweł Grata s. 88-100
Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939 Paweł Grata s. 106-114
The Polish State’s Policy regarding the War Invalid 1918–1939 Paweł Grata s. 115-124
Na drodze do publicznej służby zdrowia : meandry polityki zdrowotnej Drugiej Rzeczypospolitej Paweł Grata s. 129-143
Polityka podatkowa II Rzeczypospolitej : zarys problematyki Paweł Grata s. 129-153
"Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej", Zbigniew Landau, Warszawa 2005 : [recenzja] Paweł Grata Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)", Paweł Grata, Rzeszów 2008 : [recenzja] Małgorzata Łapa Paweł Grata (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Feliks Młynarski 1884-1972", Tomasz Głowiński, Wrocław 2012 : [recenzja] Paweł Grata Tomasz Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 159-165
"Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa", Tadeusz T. Kaczmarek, Piotr Pysz, Warszawa 2004 : [recenzja] Paweł Grata Tadeusz T. Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Piotr Pysz (aut. dzieła rec.) s. 164-169
„Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania, instytucje, działania”, Paweł Grata, Rzeszów 2013 : [recenzja] Paweł Grata Janusz Żarnowski s. 329-337
„Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918–1939”, Edyta Majcher-Ociesa, Kielce 2013 : [recenzja] Paweł Grata Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 329-338
"Europejska polityka społeczna", R. Gabryszak, D. Magierka (red.), Warszawa 2011 : [recenzja] Paweł Grata R. Gabryszak (aut. dzieła rec.) D. Magierka (aut. dzieła rec.) s. 357-361
"Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej", Paweł Grata, Rzeszów 2009 : [recenzja[] Krzysztof Żarna Paweł Grata (aut. dzieła rec.) s. 409-413
„Problemy energetyczne Polski”, cz. 1, „Surowce”, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, Warszawa 2016 : [recenzja] Paweł Grata Anna Jarosz-Nojszewska Wojciech Morawski s. 431-437