Znaleziono 17 artykułów

Krzysztof Żarna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowacja na drodze do Unii Europejskiej Krzysztof Żarna s. 132-140
Partia Niemców Sudeckich w działalności politycznej mniejszości niemieckiej na Słowacji w latach 1935–1938 Krzysztof Żarna s. 156-164
The Sudeten Germans’ Party in the political course of the German minority in Slovakia in the years 1935–1938 Krzysztof Żarna s. 165-174
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku" w ramach cyklu "prawa człowieka wyzwaniem dla przyszłości", 6 maja 2015 roku, Rzeszów Krzysztof Żarna s. 169-171
Mniejszość romska i węgierska w polityce rządu Republiki Słowackiej (1993–1998) Krzysztof Żarna s. 170-178
"Prawa człowieka : zarys wykładu", Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska, Kraków 2004 : [recenzja] Krzysztof Żarna Joanna Hołda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Hołda (aut. dzieła rec.) Dorota Ostrowska (aut. dzieła rec.) Julita Agnieszka Rybczyńska (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Polityka zagraniczna Słowacji", Robert Łoś, Łódź 2007 : [recenzja] Krzysztof Żarna Robert Łoś (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918–2005", J. Gmitruk, A. Stawarz (red.), Warszawa 2006 : [recenzja] Krzysztof Żarna J. Gmitruk (aut. dzieła rec.) A. Stawarz (aut. dzieła rec.) s. 179-183
Między Wschodem a Zachodem : Słowacja a Sojusz Północnoatlantycki (1993–2004) Krzysztof Żarna s. 212-220
Between the East and the West : Slovakia and the North Atlantic Treaty Organization (1993–2004) Krzysztof Żarna s. 221-230
Partnerstwo publiczno-prywatne jako przykład alternatywnego finansowania infrastruktury transportowej w warunkach spowolnienia gospodarczego Krzysztof Żarna s. 318-325
Slovak Republic's accession to the European Union Krzysztof Żarna s. 323-332
Republika Austrii wobec członkostwa Republiki Słowackiej w Unii Europejskiej (1998–2002) Krzysztof Żarna s. 336-344
The Republic of Austria and the Slovak Republic’s Membership in the European Union (1998–2002) Krzysztof Żarna s. 345-353
Środkowoeuropejski pat? Węgry w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1998–2006) Krzysztof Żarna s. 350-358
A Central European Pact? Hungary in the Slovak Republic’s Foreign Policy (1998–2006) Krzysztof Żarna s. 359-368
"Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej", Paweł Grata, Rzeszów 2009 : [recenzja[] Krzysztof Żarna Paweł Grata (aut. dzieła rec.) s. 409-413