Znaleziono 3 artykuły

Julita Agnieszka Rybczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania prawne w interesie publicznym (litygacja strategiczna) jako forma działania organizacji ochrony praw człowieka Monika Płoska-Pecio. Julita Agnieszka Rybczyńska s. 99-115
Righting Wrongs? Problems of Protecting National Minorities in East-Central Europe Julita Agnieszka Rybczyńska s. 157-169
"Prawa człowieka : zarys wykładu", Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska, Kraków 2004 : [recenzja] Krzysztof Żarna Joanna Hołda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Hołda (aut. dzieła rec.) Dorota Ostrowska (aut. dzieła rec.) Julita Agnieszka Rybczyńska (aut. dzieła rec.) s. 170-172