Znaleziono 7 artykułów

Wojciech Morawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys gospodarczy 2008 roku : perspektywa historyczna Wojciech Morawski s. 15-33
„Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości”, Wojciech Morawski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Lubraniec i okolice 1939-1945 Michał Czajka Andrzej Friszke Rafał Kołodziejski Zofia Krasna Wojciech Morawski s. 279-298
"Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej", Wojciech Morawski, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 369-371
„Problemy energetyczne Polski”, cz. 1, „Surowce”, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, Warszawa 2016 : [recenzja] Paweł Grata Anna Jarosz-Nojszewska Wojciech Morawski s. 431-437
Koncepcje gospodarcze głównych nurtów politycznych Polski przedmajowej Wojciech Morawski s. 495-502
„Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku”, Wojciech Morawski, Warszawa 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 635-636